Wat self-konsep beteken vir tweens

'N Belangrike aanduiding van jou tween se waarde

Selfkonsep verwys na die manier waarop 'n mens oor hul vermoëns dink in 'n verskeidenheid fasette van die lewe, insluitend akademici , atletiek en sosiale interaksies .

Selfbegrip teenoor selfbeeld

In vergelyking met vroeër in die kinderjare, het tweens 'n relatief ryk selfbeeld. As gevolg van toenemende ervarings en die verbetering van kognitiewe vaardighede, gaan die selfkonsep voort om te groei namate kinders na hoërskool beweeg.

Selfbegrip hou verband met selfbeeld , maar die terme is nie sinoniem nie. 'N Persoon se konsep van homself beïnvloed selfbeeld. Met ander woorde, die selfkonsep verwys na 'n breër begrip van self as selfbeeld. Daarbenewens is die selfbeeld gebaseer op 'n evaluering van eie vermoëns, terwyl die selfkonsep minder veroordelend van aard is.

Self-konsep en die eksistensiële self

As tweens groei tot volwassenheid word hulle meer bewus van wat hulle onderskei. Hul siening van hul afsonderlike self, insluitend hul karakter en eienskappe, ontwikkel tot adolessensie. Dit is 'n noodsaaklike bousteen van selfkonsep. Sonder om mekaar te skei en afgesien van ander, kan tweens nie die unieke goed sien wat van hulself kom nie. So vroeg as 'n paar maande begin ou babas hulself as individue te verstaan, maar tweens begin dieper grawe en sien hulself en hoe hulle in die wêreld pas.

Self-konsep en die kategoriese self

As tweens hul eksistensiële self ontwikkel en herken, kan hulle hulself beter kategoriseer en vergelyk met ander. Aanwysings soos ouderdom, geslag en grootte is die beginkategorieë vir kinders so jonk as 4. In adolessensie manifesteer die kategoriese self egter deur benamings van sielkundige eienskappe soos gedragspatrone, gedagtes en emosies.

Tweens gebruik dit om hulself met ander te vergelyk. Daar was 'n leër van bekende tweens van laat wat glo dat hulle nie hul geslagslyne moet kategoriseer nie. Miley Cyrus en KeKe Palmer het albei genoem pansexual, wat beteken dat hulle nie hul seksualiteit kategoriseer nie. Jou tussentyd kan bekend wees met hierdie tema, maar hul selfkonsep moet nie negatief beïnvloed word nie, selfs as hulle nie sekere aspekte van hulself wil benoem nie.

Beeld, selfbeeld en die ideale self

Die opsomming van die eksistensiële en kategoriese selfkonvergeerders om jou tween se selfwaarde en selfbeeld te vorm. As jou tween 'n positiewe siening van hul eie vermoëns en hulself het, het hulle 'n hoë vlak van selfwaarde. Negatiewe gevoelens rondom wat ander van hulle dink, pessimisme of wil wees soos iemand anders, is alle tekens van lae selfwaarde. Praat met jou tween oor die belangrikheid om hulleself te aanvaar soos hulle is, terwyl hulle ook daarna streef om hul ideale self te word. Help hulle om doelwitte te stel om die dinge te verbeter wat hulle nodig het om te verander sodat hulle kan werk na beter selfbeeld en die positiewe aspekte van hulself wat hulle geniet, versterk.

Bron:

Manning, Maureen A. Self-konsep, en selfvertroue in adolessente. Studentedienste. Februarie 2007.