Toets-neem strategieë vir studente met leergestremdhede

Leer om toetse af te lê, kan vir baie studente 'n oorweldigende proses wees. Effektiewe studie- en toetsnemingstrategieë is egter fundamenteel vir skoolsukses en baie loopbaangeleenthede. Ouers en opvoeders moet bewus wees van verskillende toetsnemingstrategieë wat kan help om toetsangs te verminder en kinders beter te help om in die klas te presteer.

Dit is belangrik vir kinders met leerprobleme om 'n plan vir studie vir groot toetse te formuleer.

Gebaseer op 'n kind se individuele leerstyl , kan dit vir hom / haar voordelig wees om alleen of in 'n sosiale groep te studeer.

Advies om 'n kind te help studeer vir eksamens

Begin ten minste een week voor 'n hoofeksamen. Voordat jy vir 'n toets studeer, maak 'n studiegids van die belangrike begrippe wat in die eenheid geleer is. Nommer elke konsep en organiseer vraestelle deur 'n nommer op elke vraestel te plaas wat ooreenstem met die onderwerp of konsep uit die studiegids.

Begin deur die eerste konsep van die studiegids te hersien. Hersien die toegewysde leeswerk, notas, uitdeelstukke en huiswerkopdragte wat ooreenstem met daardie konsep. Neem 'n vyf-minute breek. Gaan dan terug en hersien die eerste konsep en voeg by 'n tweede konsep by die studiegids. Herhaal hierdie herhaling met byvoegingsproses totdat alle konsepte vir die toets bemeester is. Vra die onderwyser om enige konsepte te hersien wat verwarring of verduidelijking kan hê.

Studente moet bewus wees van leidrade wat onderwysers kan bied oor belangrike inligting om op te fokus wanneer hulle vir 'n toets studeer, soos:

Meervoudige Keuse Toets-neem Strategieë

Ken die formaat van die toets (bv. Meervoudige keuse, opstel, ens.).

Vir 'n meervoudige keuse toets moet 'n student die korrekte antwoord uit 'n reeks keuses herken. Som op en stel inligting en belangrike vetwoorde, definisies, feite en begrippe op aantekeninge. Organiseer notaskaarte in die volgorde wat hulle hersien sal word. Skep hersieningsvrae of voltooi praktyk toetsvrae, indien beskikbaar.

Wanneer u 'n meervoudige keuse toets neem, is daar baie strategieë vir die maksimalisering van prestasie. Een belangrike sleutel tot sukses is om elke vraag noukeurig te lees. Bedek die moontlike antwoorde op 'n stuk papier of jou hand en probeer om die korrekte antwoord te herroep. Ontdek die keuses en as die reaksie wat jy gedink het as 'n opsie is, sirkel dit en kyk dan of enige van die ander antwoorde meer sin maak. As jy nie die verwagte reaksie gesien het nie, skakel soveel moontlike keuses uit deur te soek na grammatikale foute, vreemde of snaakse opsies, en antwoorde wat absolute woorde, soos "nooit" of "altyd" gebruik. As jy nie kan antwoord nie 'n vraag binne 'n minuut of minder, stel 'n asterisk punt langs die vraag en herhaal dit nadat al die ander antwoorde voltooi is.

Opstel toets-neem strategieë

Om vir 'n opstel toets te studeer, vereis dat 'n student inligting herroep en ondersteunende bewyse of relevante voorbeelde rakende 'n konsep verskaf.

Begin met 'n algemene begrip van die hoof konsep (e). Kontroleer dan besonderhede of voorbeelde wat die hoofkonsepte ondersteun. Ontwerp jou eie vrae, insluitend "Wat", "Wie", "Waar", "Wanneer" en "Waarom" om assosiasies te maak tussen terme, feite en oorkoepelende konsepte.