Ontwikkelingsmylpale - Drie maande tot Vyf jaar

Soms is dit nie genoeg om te definieer wat iets is nie; ons moet ook verduidelik wat dit nie is nie. Dit geld sekerlik vir begaafde kinders. Dit is net nie altyd genoeg om te verduidelik wat dit beteken om 'n begaafde kind te wees nie; ons moet ook verduidelik wat 'n begaafde kind nie is nie. Met ander woorde, ouers van begaafde kinders moet bewus wees van die ontwikkelingsmylpale van gemiddelde kinders om die gevorderde ontwikkeling van hul begaafde kinders te verstaan .

Hier is 'n lys van enkele basiese ontwikkelingsmylpale van drie tot vyf jaar. Alhoewel die meeste kinders hierdie mylpale by ongeveer die aangetekende tyd bereik, is daar aansienlike variasie. Sommige kinders bereik hulle 'n bietjie vroeër en sommige kinders bereik hulle 'n bietjie later. Begaafde kinders is geneig om verskeie weke, maande en selfs jare vroeër as gemiddelde kinders te bereik.

Drie maande

Ses maande

Twaalf maande

Agttien Maande

Twee jaar

Drie jaar

Vier jaar oud

Vyf jaar oud