Die Sone van Proksimale Ontwikkeling in Kinderkognitiewe Teorie

Lev Vygotsky, 'n Russiese sielkundige wie se werk kontroversieel was in wat destyds die Sowjetunie was, het die konsep van die gebied van nabye ontwikkeling ontwikkel om 'n optimale leeromgewing te beskryf. Dink daaraan as iets soos 'n "Goldilocks Theory." Soms is werk te maklik. Soms is werk te moeilik. En soms is werk net reg. Wanneer die werk net reg is, skep dit 'n optimale leeromgewing.

Wanneer werk maklik is, kan leerders sonder enige hulp die werk op hul eie doen. Dit is hul "geriefsone." As al die werk wat 'n leerder gevra word om te doen, altyd in die geriefsone is, sal geen leer plaasvind nie. Trouens, 'n leerder sal uiteindelik belangstelling verloor. Wanneer die werk te hard is, word die leerder gefrustreerd. Selfs met hulp, sal leerders in die "frustrasiesone" waarskynlik opgee.

Die area tussen die geriefsone en die frustrasiesone is die een waar leer sal plaasvind. die ZPD teorie stel voor. Dit is die area waar 'n leerder hulp benodig of sal moet hard werk om die konsep te verstaan ​​of die taak byderhand te voltooi. Dit is die sone van nabye ontwikkeling. 'N Leerder word nie verveeld of gefrustreerd nie, maar is behoorlik uitgedaag.

Vygotsky het ook geglo dat selfs natuurlik nuuskierige kinders nie ver gevorder sal word sonder 'n gestruktureerde leeromgewing nie.

Hy het vir onderwysers voorgestel om studente moeilike materiaal aan te leer om te leer en te glo dat 'n kind se intelligensie in sy of haar probleemoplossingsvermoë rus, eerder as die volume wat hy of sy weet. Hy het geglo dat die vermoë om nuwe kennis te absorbeer, afhang van die beskikbaarheid en kwaliteit van die opdrag wat 'n student ontvang het, sowel as die student se vorige leer.

Taal en die vermoë om te kommunikeer was sleutelkomponente van die ZPD, aangesien kinders kognitiewe vaardighede van ander ontwikkel deur middel van dialoog, die teorie stel.

Vygotsky se werk was gedurende sy leeftyd min buite die Sowjet-Unie bekend. Sy teorieë het eers in die 1970's in Westerse lande bekend geword. Sy werk is bekend onder die kindontwikkelingspesialiste, hoewel dit nie altyd met ooreenkoms ooreengekom word nie, en die meeste is verfyn sedert sy oorspronklike tesisse geskryf is.

Daardie verfynings sluit in die konsep van "steierwerk", wat verwys na die verandering in hoeveel steun 'n kind in 'n leeromgewing ontvang, gebaseer op sy of haar eie leervermoë en potensiaal. As 'n kind met verloop van tyd met 'n spesifieke konsep of taak sukkel, ontvang hy of sy meer ondersteuning. Maar aangesien die kind 'n begrip verstaan, word die hoeveelheid leiding (of steierwerk, wat 'n tydelike ondersteuning van 'n struktuur in die proses van bouwerk is) aangepas, aangepas. Alhoewel dit 'n idee was wat lank ontwikkel is nadat Vygotsky dood is, word steierwerk as nodig beskou om 'n kind se vordering in die ZPD te behou.