Kenmerke van die tipiese slagoffer van boelie

Ouers is dikwels bekommerd oor die vraag of hul kind by die skool, op die sportveld of in die omgewing gepoel gaan word. Alhoewel enige student die slagoffer van pesteer kan word, is daar sekere kinders wat die probleem waarskynlik sal ervaar. As jy bekommerd is dat jou tween kwesbaar vir bullebakkery is, moet jy weet wat 'n kind uitstaan ​​om eweknieë en bulle te verstaan.

Hier is die belangrikste eienskappe wat maak dat iemand meer geneig is om 'n slagoffer van boelie en ander gemene gedrag te wees.

Onveilige Persoonlikheid

Kinders wat onderdanig en angstig optree, is meer geneig om gepoel te word as kinders wat nie daardie neigings het nie. Bullekinders is ook geneig om onseker te wees en dikwels te huil, selfs voordat die boelie begin. Trouens, sommige navorsers glo dat 'n kind se gebrek aan selfgeld en sekuriteit kan dien as 'n aanduiding van bulle dat die kind 'n "perfekte slagoffer" is. Daar is ook bewyse dat kinders wat depressie en liggaamlike simptome van stres ervaar (soos hoofpyne of maagpyne), meer geneig sal wees om gepoel te word. Dit is veral ongelukkig, aangesien hierdie probleme ook deur peste veroorsaak of vererger word.

Laer portuur aanvaarding

Jy het waarskynlik 'n skuif of twee gesien wat toon dat 'n slagoffer alleen by die middagete tafel eet, of met geen of min vriende het nie.

Bully-slagoffers is geneig om minder vriende te hê as kinders wat nie bullebakkery ervaar nie. Daarbenewens word 'n slagoffer van pesteel dikwels deur eweknieë swak waargeneem, en het hulle peerverwerping ervaar of dikwels buite sosiale omstandighede weggelaat. Hierdie kinders word dikwels alleen by reses en middagete gevind.

Hierdie negatiewe eweknie-respons vind tipies plaas voor die aanval begin.

"Verskillend" in een of ander manier

Ongelukkig is kinders met spesiale behoeftes onvoorwaardelik slagoffers van pesteel. Byvoorbeeld, kinders met leerafwykings rapporteer dikwels dat hulle as gevolg van hul siekte geboelie word. Kinders met duidelike fisiese of geestelike kwessies kan ook op hoër vlakke as hul eweknieë misbruik, asook diegene wat homoseksueel of biseksueel is. Selfs kinders wat uitstaan ​​om slim te wees, wat uit 'n ander kulturele agtergrond kom, of wat nuut by 'n skool is, kan deur bulle uitgedink word.

Fisiek Swak

Om fisies swakker te wees as eweknieë, blyk ook dat 'n kind 'n groter risiko loop om gepoel te word . Dit lyk veral vir kinders wat op die eerste gesig swakker lyk; met ander woorde, kinders wat korter, dunner of minder gespierd is as eweknieë. Kinders wat puberteit vroeër of later as hul eweknieë bereik, kan hulself vatbaar wees vir gemiddelde gedrag, soos kinders ook geneig is om in die sport te misluk.

Oorbeskermende Ouers

Miskien omdat hulle kinders baie van die eienskappe wat hier gelys word, toon, is ouers van boelie-slagoffers geneig om hul kind te beskerm. Hierdie ouers is geneig om oop verskille met hul kind te voorkom en probeer om ten alle koste 'n gevoel van harmonie in die huishouding te skep.

Ongelukkig maak dit die kind minder in staat om konflik te hanteer en meer geneig om deur eweknieë geteister te word. Daarbenewens word ouers van slagoffers dikwels sosiaal oorbelangrik met hul kind om te vergoed vir eweknieverwerping. Weereens maak dit net die kind se probleme met eweknieë erger eerder as beter.
Bron:

Hixon, Sheri. Psigososiale prosesse wat verband hou met pesteel en viktimisering. 2009. Die Humanistiese Sielkundige. 37: 257-270.

Reijntes, Albert, Kamphuis, Jan H., Prinzie, Peter en Telch, Michael J. Peer-viktimisering en internalisering van probleme by kinders: 'n Meta-analise van longitudinale studies. 2010. Kindermishandeling en -verwaarlosing. 34: 244-252.

Smokowski, Paul R., en Kopasz, Kelly Holland. Bullebakkery in die skool: 'n Oorsig van tipes, effekte, familie eienskappe en intervensiestrategieë. 2005. Kinders en skole. 27,2: 101-110.