Hoe akademiese prestasie beïnvloed jou tween se portuur aanvaarding

As jy dink aan faktore wat verband hou met tweens se akademiese prestasie , kan jy dink aan die kwaliteit van hul skool, hul onderwyser se geloofsbriewe, hul inherente vermoë en jou betrokkenheid by hul skoolwerk. As jy daar ophou, sien jy egter 'n belangrike faktor: of hulle eweknieë soos hulle is.

Jou tiener en die 5 portuurstatus van aanvaarding

Jy sien hoe belangrik jou tween se vriende is, dus jy het 'n idee van hoe belangrik portuurbetrekkinge jou kind se welsyn is.

As jou tween gevra is om haarself en haar eweknieë in 'n klaskamer te bepaal, wat sal die resultaat wees? Dit is hoe navorsers peer acceptance aanvaar. Byvoorbeeld, jou tween sou aandui of hulle beste vriende is met enige gegewe student en bepaal hoeveel hulle van daardie persoon hou of nie hou nie. Na die assessering van 'n kamer vol studente, kan navorsers vyf kategorieë van wat hulle "peer status" noem, identifiseer. Waar is jou tween rang?

  1. Gemiddelde kinders : Lyk deur sommige eweknieë, wat nie van ander is nie, maar 'n "gemiddelde" bedrag.
  2. Gewilde kinders : Selde hou nie selde af van eweknieë nie. Dikwels aangedui as 'n "beste vriend."
  3. Verwaarloosde kinders : Nie afgekeur nie, maar selde gemerk as 'n "beste vriend."
  4. Verwerpte kinders : Hou nie van die meeste eweknieë nie. Selde gemerk as 'n "beste vriend."
  5. Kontroversiële kinders : Dikwels gemerk as 'n "beste vriend" en het dikwels nie gehou nie.

Hoe is populariteit verwant aan skoolprestasie?

Die meeste navorsing met betrekking tot portuurstatus het op sosiale uitkomste gefokus totdat 'n klassieke studie in 1995 met 11 tot 13-jariges uitgevoer is, wat 'n duidelike verband tussen gewildheid en prestasie gevind het.

Die navorsers het elke student se eweknie-status gekategoriseer en dan onderwysers gevra en eweknieë gevra wat hulle gedink het oor elke student se akademiese sukses.

Lees hul bevindings om te sien hoe jou kind se akademiese status vergelyk met hul eweknie status. Hulle het die volgende gevind:

Wat beteken dit vir jou tween?

Te dikwels dink ons ​​aan ons kinders se kognitiewe en sosiale vermoëns as afsonderlik. Maar hierdie klassieke navorsing toon dat sosiale vaardighede hoogs verwant is aan akademiese prestasie. Dit bly egter debatbaar of sosiale vaardighede studentesukses beïnvloed of omgekeerd. Dit is belangrik om daarop te let dat u kind nie "gewild" moet wees om as 'n sterk student beskou te word nie. Vergewee kinders was eintlik hoogs akademies gemotiveerd en hou van onderwysers en die gemiddelde kinders het net goed gevaar. Die enigste kinders wat swak gevaar het in die klaskamer, was diegene wat nie baie mense gehad het nie.

Daarom, om jou sosiale vaardighede te bou, sal nie net hulle sosiaal en emosioneel help nie, maar kan net vir hulle akademies ook 'n verskil maak.

Bron

Wentzel, Kathryn R., & Asher, Steven R. "Die akademiese lewe van verwaarloosde, verwerp, populêre en kontroversiële kinders." Kinderontwikkeling 1995 66: 754-763.