Waarom Slagoffers Moenie Bullying Meld nie

Bullebakkery mag vir baie redes nie gerapporteer word nie

Soveel as een derde van die slagoffers van boelies vertel nooit enige volwassenes oor hul viktimisering of bespreek dit eers jaar nadat dit beëindig is nie. Hier is die primêre redes waarom kinders weier om bullebakkery te rapporteer.

Vrees dat die misbruik slegter sal lei Kinders om nie aan te meld nie

Baie kinders vrees dat die boelie verder woedend sal word as hy of sy onder die aandag van die skoolamptenare gebring word, volgens onderhoude met bullebakkerige kinders.

Die slagoffers glo dat as hulle pesteer, die boelie sal vergeld en selfs meer beledigend word. As gevolg daarvan hou kinders ook die pesteel 'n geheim of vertel 'n volwassene met die versoek dat niks oor die situasie gedoen word nie. Dit is egter nie duidelik of vergelding eintlik plaasvind nadat bullebakkery gerapporteer is nie.

Kinders is minder geneig om afknouery te rapporteer as hulle die Bully 'n Vriend oorweeg

Die stereotipiese idee van 'n skoolbullehok is van 'n groot tiran wat bots en steel middagete geld van 'n eweknie, hy praat nooit anders nie. Trouens, afknouery is geneig om veel subtiel te wees en kom dikwels onder vriende voor. Dit kan veral die geval wees vir meisies, onder wie aggressiewe aggressie veral algemeen is. Hoe meer 'n slagoffer hul boelie beskou as 'n vriend, hoe minder waarskynlik is die slagoffer om van die misbruik te vertel. Dit gebeur omdat die slagoffer hoop om die vriendskap te handhaaf, ten spyte van sy beledigende elemente.

Kinders mag nie bullebakkery rapporteer nie omdat hulle verantwoordelik voel vir die misbruik

Kinders wat geteister word, voel dikwels dat hulle die misbruik op 'n manier "verdien". Daarom voel slagoffers van afknouery tipies baie skaamte en skuldgevoelens rondom die boelies. As gevolg hiervan kan slagoffers swyg en kies om nie pesteel aan te meld nie.

Kinders mag nie aanstoot gee omdat hulle magteloos voel nie

Bullebakkery is in wese oor mag. Agressie - of verbale, sosiale of fisiese - sentrums om een ​​persoon te laat voel, voel minder kragtig as die ander. Daarom beskou slagoffers van afknouery hulself as magteloos, veral met betrekking tot die boelie. Hierdie persepsie brandstof 'n gevoel dat die aanmelding van die boelie sou sinteloos wees.

'N Geloof dat die telling nie 'n verskil sal maak nie, veroorsaak dat kinders nie aanstoot neem nie

Slagoffers van slagoffers beweer dikwels dat iemand wat vertel word van "geen nut" sal wees. Dit blyk veral die geval in skole of klaskamers waar verslae van pesteering tot min of geen aktiewe ingryping lei . Hoe ouer kinders kry, hoe minder waarskynlik is hulle om te glo dat volwassenes kan help met pesteel. Dit kan voorkom omdat hulle waargeneem het dat verslae van pesteel deur onderwysers, administrateurs en / of ouers herhaaldelik deur die skool afgekeur word.

Bron:

Mishna, Faye, en Alaggia, Ramona. Weeg die risiko's: 'n Kind se besluit om eweknie-viktimisering te openbaar. 2005. Kinders en skole. 27,4: 217-226.