Inventiewe of Fantasie Spelling in die Skool

As jy 'n kind het wat net leer skryf , het jy haar vermaning deur haar onderwyser gegee: moenie die spelling korrigeer nie! Dit is deel van 'n nuwe begrip van hoe taal verwerf word en hoe kinders leer om te lees en skryf. Jy mag dalk verwar word deur sommige van die merkwaardige maniere waarop jou kind en haar klasmaats spell, maar dit is die punt.

Wat is uitvindende of gevorderde spelling?

Inventiewe spelling verwys na die beoefening van kinders wat verkeerde en ongewone spellings vir woorde gebruik.

Dit word ook soms "uitgevind spelling" genoem. Tipies, vindingryke spelling word gebruik deur studente wat net leer om klanke saam te voeg om woorde te maak. Die geskrewe vorm van 'n inventief-gespel woord sal dikwels die letters bevat van die geluide wat 'n kind hoor wanneer hy 'n woord sê. Trouens, jy mag hoor dat onderwysers sê vir 'n kind wat vra hoe om 'n woord te spel, "Skryf die geluide wat jy hoor."

Baie onderwysers stel studente in staat om vindingryke spelling te gebruik as 'n manier om hul gedagtes uit te druk sonder om te bekommer oor vorm of formaat. Die gedagte is dat studente die korrekte spelling vir woorde sal begin gebruik sodra hulle 'n beter woordeskat van kernwoorde opgebou het en 'n sterker gevoel van letter-klank korrespondensie het.

voordele

Eerstens, vindingryke spelling neem van die spanning van die skryfwerk af. Vir kinders wat net leer om hulself op papier uit te druk, kan die baie prosesse-organisering van gedagtes, woordkeuse, grammatika en die motoriese vaardighede wat nodig is om die punte op papier te plaas, oorweldigend wees.

Om spelling uit die vergelyking te verwyder, gee hulle een minder ding om oor te bekommer.

Tweedens, vindingryke spelling as 'n onderrigbenadering is baie meer in ooreenstemming met die manier waarop die brein eintlik leer. In plaas van om spelling te memoriseer, word kinders aangemoedig om probleme rondom spelling op te los. Hulle gebruik wat hulle weet van die geluide wat briewe maak om die geluide wat hulle hoor op papier vas te lê.

Aangesien kinders blootgestel word aan meer standaard spelling deur lees, begin hulle om patrone te vestig en spellingsreëls te sien. Byvoorbeeld, hulle mag besef dat die toevoeging van 'n 's' 'n woord meervoud maak, of dat die toevoeging van 'n 'e' die geluid van 'n klinker. Hulle kry vertroudheid met algemene onreëlmatig gespel woorde soos "was" en "van."

Wanneer is inventiewe spelling toepaslik?

Verskillende kinders leer teen verskillende tariewe. Inventiewe spelling is 'n goeie hulp vir vroeë lesers en skrywers, en soos hul onderwyser sê, is dit belangrik om die drang te weerstaan ​​om hul spelling te verbeter. Dit is oor die algemeen geskik dat kinders se spelling hoofsaaklik foneties in die kleuterskool en vroeë eerste graad is. Met 'n sterk akademiese program moet kinders blootgestel word aan standaardspelling deur "Woordmure", storietyd en ander visuele leidrade in die klaskamer. Die oorgangsfase waar fonetiese spelling aangevul word deur die standaard spelling van onreëlmatige woorde, kan van die eerste tot derde graad duur.

Wees verseker dat uitvindende spelling nie 'n kind 'n slegte speller sal maak nie. Kinders wat konsekwent onderpresteer in spelling of bly vas in 'n stadium van spelling dat hul klasmaats geslaag het, is gewoonlik studente wat nie blootgestel word aan standaardspelling deur lees en skryf by die huis nie.