IEP (Individuele Onderwysplan) vir Spesiale Behoeftestudente

'N Individuele Onderwysprogram (IEP) is 'n plan wat studente met leergestremdhede kan help en ander uitdagings in die skool slaag. Meer inligting oor die definisie van hierdie planne is en hoe dit ontwikkel word.

Hoe EPO's studente met leergestremdhede help

Die akroniem IEP staan ​​vir effens verskillende woorde. Benewens die geïndividualiseerde Onderwysprogram, staan ​​dit ook bekend as 'n geïndividualiseerde Onderwysplan, Individuele Onderwysplan of Individuele Onderwysprogram.

Terwyl die name vir hierdie dokument verskil, voer dit dieselfde funksie uit.

'N GEP is 'n regsdokument wat 'n spesiale onderwysprogram van 'n kind definieer. Dit sluit in die gestremdheid waaronder die kind kwalifiseer vir spesiale onderwysdienste (ook bekend as sy klassifikasie), die dienste wat die span bepaal het wat die skool sal voorsien, sy jaarlikse doelwitte en doelwitte en enige akkommodasie wat aangewend moet word om sy leer te help.

GEP's word tipies hersien en bygewerk ten minste een keer per jaar, maar kan gereeld herhaal word indien die behoefte ontstaan ​​weens 'n onvoorsiene omstandigheid of kommer van ouers, onderwysers of ander skoolpersoneel.

Wie maak die IEP-span op?

GEP-spanne kan onderwysers insluit van beide in die spesiale onderwys of algemene onderwysprogram, sowel as beraders, terapeute, ouers en studente self. Soos studente ouderdom het, kan hulle meer sê oor hul eie leerdoelwitte en -planne.

Ontwikkeling van 'n GOP vir 'n Student

Die lede van die IEP-span woon vergaderings by om te bespreek watter doelwitte die studente moet bereik. Die doelwitte wat in die plan ingesluit word, word gewoonlik afgehandel nadat die student geëvalueer is. Benewens toetse, kan portefeuljes van studentewerk, waarnemings van ouers, onderwysers en ander fakulteitslede almal 'n rol speel in die doelwitte wat vir die student op die IEP uiteengesit is.

Om hierdie doelwitte te bereik en te verseker dat die student hulle ontmoet, moet die IEP eers die student se huidige prestasievlak, bekend as PLP of PLOP, bepaal. Om te identifiseer hoe goed 'n student tans besig is, kan die IEP-span 'n verwysingspunt gee om te teken terwyl studentestudies op die plan gestel word.

Die GOP sal ook die dienste wat u kind benodig, optimaal funksioneer in die skool. As u kind byvoorbeeld 'n taalafwyking het, kan u byvoorbeeld 'n paar 20 minute sessies ter sprake wees van 'n diens wat hy nodig het.

Onthou dat die insette van ouers net so belangrik is as die insette van die skoolfakulteitslede op die IEP. As daar sekere doelwitte is wat u graag wil hê u kind moet bereik of dienste wat u dink u kind benodig, moet asseblief nie huiwer om u kind te pleit nie. As jy en die fakulteit nie saamstem nie, kan 'n spesiale onderwysadvokaat, prokureur of ander professionele persoon met spesiale kundigheid u deur die volgende stappe loop.

Het u kind 'n GEP nodig?

As u dink u kind het 'n leergestremdheid en benodig 'n GOP, praat met u kind se onderwyser of skooladministrateur om haar te evalueer. Laat die skoolfakulteit weet watter probleme of gedrag jy waargeneem het wat jou gelei het om te glo dat jou kind 'n leerstoornis het.

Die skool is verplig om jou besorgdheid te ondersoek. U kan die proses afskakel deur eers u kind se pediater te raadpleeg oor u besorgdheid, maar die skool moet ook betrokke wees.