Wat is Sosiale Studies?

10 Sentrale Temas in Elementêre Skoolprogramme

Wetenskap, wiskunde, taalkuns en sosiale studies is die kernklasse vir laerskoolstudente . Van hierdie vier vakke is sosiale studies waarskynlik die mees misverstaan. Baie mense interpreteer dit beteken geografie en geskiedenis, maar dit is eintlik veel meer as dit.

In 2010 het die Nasionale Raad vir die Sosiale Studies, 'n vereniging in Maryland gestig wat in 1921 gestig is, 'n opgedateerde raamwerk vir onderrig uitgereik wat die 10 temas wat 'n effektiewe maatskaplike studieprogram bevat, versterk:

kultuur

Die studie van kultuur behels die ondersoek van die oortuigings, waardes, gedrag en tale van verskillende groepe, beide kontemporêr en histories. Studente sal nie net groepe kruis-kultureel vergelyk nie, maar ondersoek hoe hulle hul oortuigings aanpas en assimileer. Hierdie sosiale studie tema sluit geskiedenis, antropologie, geografie en sosiologie in.

Tyd, kontinuïteit en verandering

Die studie van tyd, kontinuïteit en verandering behels die evaluering van hoe sekere gebeure die menslike ervaring oor tyd verander. Studente sal ondersoek hoe die geskiedenis die sosiale, ekonomiese en politieke omgewing van 'n spesifieke era gevorm het en hoe die veranderinge aanleiding gegee het tot die huidige omgewing.

Mense, Plek en Omgewing

Die studie van mense, plek en omgewing behels 'n ondersoek van hoe klimaatpatrone, geografie en natuurlike hulpbronne die samelewing vorm. Dit kyk na hoe hierdie vaste of veranderende kragte alles van immigrasie en wette tot ekonomiese en handelsbeleid beïnvloed.

Individuele Ontwikkeling en Identiteit

Die studie van individuele ontwikkeling en identiteit ondersoek hoe persoonlike identiteit gevorm word deur die sosiale norme en instellings waarvoor 'n persoon blootgestel is. Dit sluit in sielkunde, sosiologie en antropologie en kyk na die diverse maniere waarop mense op die invloede reageer.

Individue, Groepe en Instellings

Die studie van individue, groepe en instellings evalueer hoe sosiale, godsdienstige en politieke instellings die geloofsstelsels van sy lede vorm. Dit ondersoek omgekeerd hoe die instellings beïnvloed kan word deur veranderinge in sosiale houdings, kommunikasie en gebeure.

Krag, Owerheid en Regering

Die studie van mag, gesag en bestuur verwys na hoe regerings wette interpreteer en afdwing. Dit ondersoek alle aspekte van burgerlike bevoegdheid en die manier waarop die regte van sy burger óf beskerm of ondermyn kan word.

Produksie, verspreiding en verbruik

Die studie van produksie, verspreiding en verbruik behels die verkenning van hoe handels- en ruilstelsels die waarde en verbruik van goedere beïnvloed. Dit beklemtoon ook hoe veranderings in hulpbronne ekonomiese beleid kan beïnvloed of die belegging in tegnologie en innovasie kan aanspoor.

Wetenskap, Tegnologie en Samelewing

Die studie van wetenskap, tegnologie en die samelewing ondersoek hoe wetenskaplike of tegnologiese deurbrake die gedrag en houdings van 'n kultuur verander. Dit spruit onder meer uit hoe toenemende globalisering die politiek, kultuur, taal, reg, ekonomie en selfs godsdiens beïnvloed het (en steeds beïnvloed).

Globale verbindings

Die studie van globale verbindings ondersoek die wyse waarop inligting oor die loop van generasies aan die publiek versprei is. Dit ondersoek nie net hoe die verhoogde toegang tot inligting sosiale en politieke norme herformuleer nie, maar hoe dit die manier waarop mense verbruik, distilleer of verwring, kan verander.

Burgerlike idees en praktyke

Die studie van burgerlike ideale en praktyke ondersoek die maniere waarop die regering die deelname van sy mense in die burgerlike samelewing kan aanspoor of verminder. Dit sluit onder andere die aktiewe deelname aan stemreg en die aanvaarding van vryheid van spraak in as deel van 'n verteenwoordigende demokrasie.

> Bron:

> Nasionale Raad vir Sosiale Studies. (2011) Nasionale Kurrikulumstandaarde vir Sosiale Studies: 'n Raamwerk vir Onderrig, Leer en Assessering. Silver Spring, Maryland: Nasionale Raad vir die Sosiale Studies. ISBN-13: 978-0879861056.