Is enkelgesinde klaskamers beter vir seuns?

3 Spesiale voordele vir enkelgeslag-onderwys

Die voordele van enkelgeslagonderwys vir seuns is nie so duidelik gedefinieer deur navorsing as die voordele vir meisies nie. Tog is daar beslis voordele vir alle-seun-klaskamers.

Die meeste mense wat skoolklaskamers in laerskool gesien het, sal waarskynlik sien dat die seuns meer aktief en meer gereeld deur die onderwyser aangestuur word. Dit is omdat seuns en dogters beter kan leer as hulle op 'n meer geslags-spesifieke manier geleer word.

Dit is nie te sê dat alle kinders van een geslag op dieselfde wyse leer nie. Trouens, die Nasionale Vereniging vir Keusevakke (NACE) is duidelik dat die posisie nie is dat "alle meisies eenmalig leer nie en alle seuns op 'n ander manier leer." In plaas daarvan erken hulle dat daar verskille is in die manier waarop seuns en dogters leer. Erkenning dat in die klaskamer vir beide meisies en seuns voordelig is.

Die voordele van enkelgesinde onderwys vir seuns

As jy probeer om te besluit of 'n skool vir alle seuns die beste is vir jou seun, kan sommige van die voordele help. Daar is drie primêre punte wat opvoeders vir geslagsonderrig vir seuns stel.

Aangepas by 'n seun se leerstyl

In 'n hele-seuns klaskamer , onderwysers het die vermoë om te leer in 'n styl meer bevorderlik vir die seuns se leer. Alhoewel baie kenners en ouers dit laat speel, leer seuns en dogters anders.

In die boek "The Minds of Boys: Saving Our sons from Falling Back in Life and School", het mede-outeurs Michael Gurian en Kathy Stevens 'n aantal verskille tussen die brein van meisies en seuns uiteengesit, wat 'n direkte invloed het op hoe seuns leer . Van hulle bevindings is dat seuns geneig is om breinaktiwiteit te kompartementaliseer, wat beteken dat hulle meer suksesvol is om te leer wanneer hulle lank op een aktiwiteit fokus, in plaas van om van een aktiwiteit na die volgende te beweeg.

Die deel van seuns se brein wat taal verwerk, ontwikkel ook minder vinnig as meisies. Dit maak hulle meer geneig om in 'n klaskamer vol diagramme en visuele hulpmiddels te bereik, dan van 'n onderwyser wat baie tyd spandeer.

Belangriker nog, die manlike brein is geneig om 'n soort russtaat tussen take te betree. As onderwysers in afsonderlike klaskamers dit in ag neem, lyk die seuns minder soos hulle nie aandag gee nie en meer soos hulle voorberei om die volgende leertaak te bereik.

Klop Stereotipes

Die vermoë om 'n meer afgeronde onderwys te behaal, is nog 'n noemenswaardige voordeel vir seuns-enigste klaskamers. Coed klaskamers en skole maak dit moeilik vir seuns om alle vakke ten volle te verken, uit vrees om 'n geek te wees of om nie vir die meisies macho genoeg te maak nie.

In sy boek, "Why Gender Matters," het dr. Leonard Sax 'n punt gemaak dat enkelgeslagonderrig sommige van daardie kompetisie kan verminder en die stereotipe geslagsrolle kan help verwyder. Dit maak dit meer aanvaarbaar vir seuns om die beeldende kunste te lees, skryf en verken.

Seuns is sensitief, ook

Ons weet dat meisies sensitief is, maar ook seuns is. Enkel-seks onderwys bied seuns die kans om hul sensitiewe kante ook te laat koester.

In die tipiese koedeklaskamer is onderwysers dikwels versigtig om seker te maak dat meisies se gevoelens nie seergemaak word nie en dat hulle die geleentheid het om hul emosies uit te druk.

Dit is nie altyd waar vir seuns wat gevoelens moet uitdruk nie, maar doen dit dikwels op minder verbale wyse as meisies.

In 'n enkel-seks klaskamer kan onderwysers met toepaslike opleiding mans help om hierdie emosies te verkry en uit te druk. Gurian en Stevens suggereer dat terwyl dit belangrik is, die manier waarop jy dit doen ook belangrik is. In plaas van sit-down gesprekke, seuns is geneig om beter te doen met gesprekke aan die beweeg of wanneer "praat terwyl jy loop."

'N Woord Van Verywell

Elke student, of 'n seun of meisie, leer op hul eie manier. Dit is egter interessant om kennis te neem van die verskille in die manier waarop seuns leer.

As jy dit weet, kan jy dalk beter besluit of 'n skool vir alle seuns die beste keuse vir jou seun kan wees.

> Bronne:

> Gurian M, Stevens K. Die Mense Van Seuns: Ons Sons Behou Van Terug Val In Die Lewe En Skool. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2007.

> Nasionale Vereniging vir Keusevakke. Enkel-Geslag vs Coed: Die Bewyse. 2012.

> Sax L. Waarom Geslagsaangeleenthede. 2de uitgawe. 2017. New York, NY: Harmony Books; 2017.