Is daar te veel kinders in jou kind se klas?

Onderwysers en ouers hoop op klein klasgroottes. Beide groepe sien klein klasgroottes as 'n manier om die algehele werkslading vir 'n onderwyser te verminder, waardeur hulle meer aandag aan studente kan bied. Dit kan jou as ouer lei om bekommerd te raak wanneer jy uitvind hoeveel studente in jou kind se klas is.

Jy kan dalk aan jouself dink oor hoe moeilik dit sou wees as jy 25 derde gradeerders of selfs 40 hoërskoolstudente op een klaskamer in een keer moes pak.

As jy wonder hoekom skole soveel studente per klas sal hê, is die antwoord geld. Om vir meer onderwysers te betaal en om meer klaskamers te handhaaf, kan baie duur wees, en dit is regtig nie die beste gebruik van die geldskooldistrikte beskikbaar nie.

Hoe kan jy sê as jou kind se klas te groot is?

Opvoedkundige navorsing het nie enige perfekte klasgrootte afsnypunte geïdentifiseer nie, so daar is nie een spesifieke aanbeveling wat oral sal werk nie. 'N Verslag van onderwysers in die onderwysbeleid, Matthew Chingos en Grover Whitehurst, het in 2011 'n paar verskillende faktore uiteengesit wat handel oor hoe suksesvol verskillende grootteklasse kan wees. Om die faktore oor te gaan, kan u help om vas te stel of die klasgrootte gepas is of nie.

Die navorsers het gekyk na klasgroottes as hulle meer as 25 studente in die kleuterskool of in die eerste graad was, dertig studente in die derde tot die vyfde graad en meer as 40 studente in die oorblywende grade.

Die Graadvlak van die Klaskamer

Kleuterskool en eerste graders is net begin in hul opvoedings. Hulle leer die baie basiese boustene van lees, skryf en wiskunde waarop die res van hul onderwys sal staatmaak om voort te gaan. Daarbenewens leer hierdie jong kinders nog steeds hoe hulle moet optree en saam met ander kinders in die skool gaan.

Navorsing toon dat wanneer hierdie klasse beperk is tot minder as 20 studente, die kinders in die vroeë jare wel meer leer, meer suksesvol is tydens hul skoolopleiding, en meer geneig is om die skool by te woon.

Die ondervinding en opvoeding van die onderwyser

Dit blyk die belangrikste faktor te wees vir hoe effektief 'n onderwyser kan wees wanneer klasgroottes toeneem. Navorsing toon dat in lande met minder vereistes om onderwysers te word, voordeel trek uit kleiner klasgroottes. Lande wat hoë standaarde het om te kwalifiseer om onderwysers te word, het bevind dat daar min of geen voordeel was om klasgroottes te verminder.

Die wegneem is dat die vermindering van klasgroottes net regtig effektief is wanneer 'n onderwyser min ondervinding het of nie 'n hoëvlak begrip van onderrig het nie. In die meeste Amerikaanse openbare skole het onderwysers ten minste 'n baccalaureusgraad en sal hulle 'n semester van mentoriese onderrigonderrig hê voordat hulle as gereelde onderwyser in die klas kan huur. Onderwysers wat meestersgrade en jare se ondervinding het, mag nie die verhoogde werkslading geniet nie, maar kan steeds baie effektief wees in klasse met 'n groot aantal studente. Onderwysers wat in die vroeë stadiums van hul loopbaan is, kan grootliks baat vind deur voordeel te trek uit enige professionele ontwikkeling of mentorskap wat beskikbaar is.

Die aantal en aard van studente wat probleme ondervind het in die skool

Dit is die studente wat enige aantal situasies ervaar wat dit moeilik kan maak om op skool te slaag. Dit sluit studente met unieke leerbehoeftes in wat 'n GOP of 504 vereis. Dit sluit ook studente uit lae-inkomste huise in waar die ouers dalk te besig is om te probeer om geld te verdien om oorblywende tyd te hê om hul kinders se opleiding te ondersteun . Studente wat afkomstig is van gesinne wat nie self 'n hoë vlak van onderrig bereik het nie, kan in hierdie groep val.

Navorsing toon dat klasse met 'n hoë persentasie van hierdie risiko-studente voordeel trek wanneer klasgroottes verminder word.

Daar is ook talle navorsingstudies wat ander metodes gebruik om hierdie wye verskeidenheid studente suksesvol te maak, insluitend naskoolse tutorprogramme en ouerondersteuningsklasse. Dit kan wees dat die verskaffing van ander maniere van ondersteuning meer voordeel bied as om klasgrootte te verminder. Des te meer, hoe groter die persentasie risiko-studente, hoe meer effektief kan 'n onderwyser wees wanneer die klasgrootte verminder word.

Die Student-Onderwyserverhouding

As jy besluit het om navorsing te doen oor hoe skole vergelyk, het jy dalk opgemerk dat sommige plekke klasgrootte rapporteer, terwyl ander studente-onderwysersverhoudings rapporteer. Die klasgrootte is hoeveel studente in 'n bepaalde klasgroep. Die studentonderwyser verhouding bepaal hoeveel studente tot die aantal onderrig en help volwassenes in die klas. As die klas mede-onderwysers of in-klas tutors gebruik, val die aantal studente tot onderwysers vinnig af. Hierdie klasse geniet alreeds meer hulp vir elke student.

As u hierdie artikel gelees het en u steeds bekommerd is oor die grootte van u kind se klas, vind u maniere om betrokke te raak by u kind se skool. U kan vrywillig in die klaskamer. U kan ook advokate aan staats- en plaaslike beleidsleiers om klasgroottes te verminder.

> Bron

Chingos, M. & Whitehurst, G. ". (2011, 11 Mei). Klasgrootte: Wat Navorsing Sê En Wat Dit Vir Staatsbeleid Beteken. Op 29 Februarie 2016, van http://www.brookings.edu/ navorsing / vraestelle / 2011/05/11-klas-grootte-Whitehurst-chingos