Hoe ouers kan kinders help om meester-oriëntering te ontwikkel

Bemeestering oriëntering klink soos 'n ingewikkelde konsep, maar dit verwys bloot na 'n kind se begeerte om bevoeg te raak op 'n taak. Kinders met 'n hoë meesterlikheidsoriëntering staan ​​uit. Ouers en onderwysers hoef nie hierdie kinders te koester om te leer nie. In plaas daarvan wil hierdie studente lesse op skool oefen net om meer vaardigheid te word.

Wat stel studente met meestersoriëntering apart

Studente met meesterheidsoriëntering behoort aan die gekose groep jeugdiges wat nie hoofsaaklik deur eksterne belonings gemotiveer word nie.

Baie begaafde kinders het hierdie eienskap. Daarbenewens het kinders wat 'n hoë meesterheidsoriëntering het, 'n hoë intrinsieke motivering of gedrag wat deur interne belonings gedryf word. Dit kontrasteer met ekstrinsieke motivering of gedrag wat deur eksterne belonings of vrees vir straf gestraf word. Studente met ekstrinsieke motivering het 'n ingesteldheid wat beskryf word as prestasie-oriëntasie.

In 'n skoolomgewing wil kinders met 'n hoë meesterheidsoriëntering leer ter wille van leer . Hulle is nie besig met hul prestasie (dws hul grade of onderwyser se goedkeuring nie) en bly aan skooltaak werk, selfs as hulle swak terugvoering kry. Trouens, hulle verwelkom uitdagings en nuwe leerervarings. Navorsing dui aan dat meesterskapsoriëntering 'n kind se akademiese prestasie kan verbeter, beide op kort en langtermyn.

Watter studente met meesteringsoriëntering glo

Kinders met 'n hoë meesterheidsoriëntering glo ook dat harde werk meer saak maak as aangebore eienskappe, soos intelligensie.

Hulle kan gekonfronteer word met hulpelose leerders wat dink dat as hulle nie "slim genoeg is nie", kan hulle ook nie probeer nie omdat hulle nooit sal slaag nie.

Hierdie risiko-skuins kinders is te bang om onbekwaam te lyk om die nodige bewegings te maak. Hulle is ook geneig om te dink aan intelligensie as vasgestel, terwyl studente met bemeesteringsoriëntering glo dat intelligensie gekoester en ontwikkel kan word.

Sulke studente sal waarskynlik beter grade verdien, selfs in die gesig van moeilikheid.

Sielkundiges het gesê dat meesteringsoriëntering meer positief is as prestasie-oriëntasie omdat dit 'n gevoel van veerkragtigheid in kinders bevorder, wat hulle toelaat om deur middel van mislukkings of terugslae te werk. Bemeestering oriëntering kan studente van alle graadvlakke help - van laerskool tot kollege.

Hoe ouers en onderwysers die meesteringsoriëntering kan aanmoedig

Bemeestering oriëntering kan aangemoedig word deur positiewe ouerskapstegnieke en ouerbetrokkenheid in die onderwys. Ouers en onderwysers kan bemeesteringsoriëntering in studente verwerf deur kinders te gee wat hulle omgee en take wat uitdagend is, maar haalbaar vir hulle. Die doel moet wees vir studente om 'n bepaalde vaardigheid of les te bemeester eerder as om vir hulle 'n sekere punt of telling te verdien vir die uitvoering van die taak.

Onderwysers kan bemeesteringsoriëntering aanmoedig deur klaskamerstruktuur te verander en kinders die leerstrategieë te gee wat nodig is om selfmotief te word in plaas van prestasie-gemotiveerd. Onderwysers moet 'n student se pogings prys as hulle presteer op 'n les en konstruktiewe kritiek bied wanneer hul werk ruimte bied vir verbetering. Opvoeders moet veral op prys stel wanneer studente uitdagende take voltooi.

Onderwysers kan studente inlig dat foute deel van die leerproses is. Hulle moet ook studente laat weet dat akademiese sukses eerste en veral oor inspanning is.

Bron:

Moorman, Elizabeth, en Pomerantz, Eva. Die rol van moeders se beheer in kinders se meesterheidsoriëntering. Tydskrif vir Gesinsielkunde. 2008. 22,5: 734-741.