Hele taalbenadering tot lees

Daar is geen tekort aan verskillende geletterdheidsmetodes nie, insluitend die hele taalbenadering tot lees. Wil jy weet of hierdie leesstrategie reg is vir jou kind? Kry die feite oor die hele taalbenadering en die voor- en nadele daarvan.

Wat maak die hele taalbenadering uit?

Ook bekend as gebalanseerde geletterdheid, is die hele taalbenadering 'n opvoedkundige filosofie wat kinders leer om te lees deur gebruik te maak van strategieë wat wys hoe taal 'n stelsel is van dele wat saamwerk om betekenis te skep.

Alhoewel dit mag lyk asof die hele taalmetode foniek afskakel as 'n manier om les te lees, is die gebruik van fonemiese bewustheid (of subleksiese leeswerk) een van die komponente van die benadering.

Die hele taalfilosofie leer studente ook om kernwoorde as 'n enkele woord te herken in plaas daarvan dat hulle al die woorde foneties klink. In 'n neutedop gebruik hierdie benadering literatuur as 'n onderrigmiddel en beoog om geletterdheid binne alle dele van die kurrikulum te integreer (insluitende wetenskap, wiskunde en sosiale studies). Daarbenewens moedig die hele taalbenadering studente aan om lees en skryf vir alledaagse doeleindes te gebruik, soos om 'n lys te maak of 'n aantekening te gee, eerder as om slegs woorde en teks te dekodeer.

Potensiële nadele

Sommige geleerdes het voorgestel dat die hele taalbenadering nadele vir vroeë lesers het . Spesifiek, het hulle voorgestel dat studente wat geleer word om te lees deur die hele taalbenadering te gebruik, moeilik kan leer om te spel as hulle ook nie telefoniese onderrig ontvang nie.

Die Internasionale Leesvereniging ondersteun die insluiting van klanke in die hele taalbenadering tot geletterdheid.

"Die onderrig van klanke is 'n belangrike aspek van die begin van die lees van onderrig," het die IRA gesê in "Die rol van klanke in leesonderrig" adviserende. "... Fonika-opdragte, om effektief te wees in die bevordering van onafhanklikheid in lees, moet ingebed word in die konteks van 'n totale lees- / taalkunsprogram."

Die organisasie het ook volgehou dat geen enkele leesmetode die beste by 'n spesifieke kind sal pas nie. Met ander woorde, sommige leesmetodes sal beter vir sommige kinders beter as ander werk.

Klaar maak

Opvoeders mag trek uit 'n verskeidenheid benaderings om kinders te leer om te lees . As jy voel dat die benadering wat deur jou kind se onderwyser gebruik word, nie werk nie of jy bekommerd is oor die benaderings nadele, bespreek jou kommer met die onderwyser of 'n skooladministrateur. U moet egter onthou dat die hoofdoel is dat u kind geletterd word. Met hierdie in gedagte, neem die padkinders om lesers te word, maak nie saak nie, of hulle die bestemming van geletterdheid bereik.

As jou kind aan verskeie geletterdheidsbenaderings blootgestel is en steeds sukkel om te lees, praat met 'n skoolfakulteitslid of jou kind se pediater oor die moontlikheid dat jou kind 'n leergestremdheid in lees kan hê. Alle kinders is anders en leer om op hul eie pas te lees. Dus, net omdat jou kind nie so vaardig is van 'n leser soos sy klasmaats of sy broers en susters op sy ouderdom was nie, beteken dit nie noodwendig dat hy 'n leerstoornis het nie. As hy wel 'n gestremdheid het, is vroeë intervensie die sleutel om te verhoed dat hy sy akademiese prestasie stop.