Wat leer kinders in die 5de graad?

Wat jou kind in 'n tipiese vyfde klas kan leer

Teen die vyfde graad is kinders voorop om die roetines en verwagtinge van die skool te navigeer. Hulle het baie jare in 'n klaskamer, vanaf die kleuterskool (en miskien selfs voorskoolse) deurgebring deur die graad waarin hulle nou is. Hulle is op die hoogte van adolessensie en kyk na die middelbare skool. Hul volwassenheid toon aan hoe hulle emosioneel en dissipline en gedrag hanteer, en hulle hanteer toenemend uitdagende werk op skool, aangesien hulle moeiliker akademiese vereistes in die klaskamer aanpak.

Hier is 'n algemene oorsig van wat u kind vanjaar in die skool kan leer.

Wat word in die 5de graad geleer?

Vyfde graad is 'n jaar om al die akademiese stukke saam te voeg. In die 5de graad word jou kind tot die kleuterskool afskeid geneem en voorberei vir die middelbare skool . Sy kan vir die eerste keer vanjaar verskillende onderwysers vir elke vak hê en daar sal van hulle verwag word om meer verantwoordelikheid vir organisasie en langtermynbeplanning te neem. Alhoewel die kurrikulum van skool tot skool wissel, is daar 'n paar algemene vaardighede en konsepte om in die 5de graad te leer.

wiskunde

Aangesien jou 5de grader net 'n jaar weg is van die uitdagende kurrikulum van die middelbare skool , is dit die jaar dat wiskundeprogramme dit 'n helling opskiet. Vanjaar word jou kind gevra om haar brein uit te brei om oplossings vir ingewikkelde probleme op te los, dié wat haar vra om vermenigvuldiging, deling , aftrekking en byvoeging van almal binne dieselfde probleem te gebruik.

Sy sal waarskynlik die frase "Verskoon my liewe tannie Sally" leer as 'n manier om die volgorde waarin operasies uitgevoer word, te onthou (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction). Jou 5de grader sal begin met 'n mate van meetkunde, insluitende die simmetrie van vorms, die rolle van loodregte en parallelle lyne, asook hoe om die formules te gebruik om die volume meetkundige vorms te bereken.

Ander vaardighede wat vanjaar geleer is, sluit in: omskakeling van breuke, getalplot en die kenmerke van datastelle.

Lees

Teen hierdie tyd het jou 5de grader baie van die meganiese vaardighede van lees gelees en behoort hoofstukboeke met relatiewe vlotheid te lees . Vanjaar word sy uitgedaag om baie verskillende genres te lees met 'n kritiese en interpretatiewe oog. Verwag dat u kind baie selfstandige lees- en skryfboekverslae doen wat die karakters, intrige en opstel analiseer soos dit met die skrywer se doel verband hou met die skryf van die boek. Sy sal ook leer om haar opinies te ondersteun deur voorbeelde uit die teks te gebruik.

skryf

Vyfde klas skryfinstruksie kom hand in hand met lees in 'n gekombineerde klas bekend as Taalkuns. Vanjaar sal studente elke dag op verskillende maniere skryf. Baie onderwysers sal 'n tyd hê om aan te teken wanneer studente gevra word om vir persoonlike uitdrukking te skryf, of dit nou poësie, outobiografie of fiksie is. Daar word baie klem gelê op die skryfproses, aangesien studente die kuns van redigering vir leestekens, vloei en deeglikheid van gedagtes bemeester. Vanjaar sal jou kind 'n skryfportefeulje van haar beste werk opbou, 'n proses wat haar toelaat om te leer om haar eie werk te evalueer.

Wetenskap

Vyfde graad studente word praktiese wetenskaplikes wat die fisiese wêreld hierdie jaar verken. Studierigtings sluit in die sonnestelsel, fotosintese, die spysverteringstelsel en die chemiese eienskappe van elemente. In hierdie verband sal jou kind die Wetenskaplike Metode leer, die veranderinge meet van die stowwe waarmee haar eksperimente op 'n feitelike wyse aangebied word.

Sosiale studies

Die fokus van sosiale studies in die vyfde is burgerskap. Studente leer oor die nasie se geskiedenis word uitgedaag om te ontleed wat hulle geleer het vir die oorsake, implikasies en verskillende kulture van die kolonies en mense wat hulle gestig het.

Jou kind sal leer oor die evolusie van ons regering en sy takke, sowel as om tyd te spandeer om die geografie en unieke eienskappe van elk van die state te leer.