Waarom 'n Chore Contract is beter as 'n Chore Chart

'N Kernkaartjie word dikwels gebruik om kinders en tweens op die regte spoor te hou met hul daaglikse huishoudelike pligte. Maar 'n kerngrafiek help nie altyd 'n kind om die werk te kry nie. Om 'n chore kontrak te skryf, kan 'n bietjie ekstreem lyk, maar 'n chore kontrak is 'n sleutel om jou kind te help om sy of haar verantwoordelikhede te verstaan. Dit is ook 'n volwasse prosedure wat jou tussen kan laat voel soos 'n volwassene, en moedig hom of haar aan om met sy of haar verantwoordelikhede te volg.

Voordat jou kind een tafel optel of stof stamp, is dit die beste om saam met hom of haar te gaan sit en die besonderhede van die aanspreek van gesinsverantwoordelikhede te bespreek. Maak seker dat jou kind weet dat almal in 'n huishouding moet inklim om te help en dat dit 'n familieplig en verantwoordelikheid is. Nadat jy oor die reëls van die huis gegaan het, maak seker dat jy albei die chore kontrak teken en die kontrak iewers vertoon waar dit deur jou en jou kind sigbaar is. 'N yskas is een moontlike plek, of die kontrak op 'n familie bulletin bord.

Wysig die kontrak hieronder om jou gesin se behoeftes te pas en hersien die kontrak van tyd tot tyd om seker te maak dat die besonderhede vir alle betrokkenes werk. Wysig die kontrak as jou kind se vaardighede groei, en soos die behoeftes van jou gesin verander.

Voorbeeld Chore Contract / Chore Chart

Aan: wie dit mag bekommer

Datum: (Vul die datum in)

Hierdie kontrak is formeel erkenning van die ooreenkoms tussen (ouers se name) en (tween se naam) aangaande die verantwoordelikheid van huishoudelike take.

Soos ooreengekom, sal (tween se naam) verantwoordelik wees vir die voltooiing van die volgende huishoudelike take:

Bogenoemde take sal betyds deur (tween se naam) voltooi word soos deur beide partye ooreengekom. (Op hierdie punt moet jy die tydsberekening van die take aandui.

Sal hulle daagliks, weekliks of op 'n benodigde basis voltooi word? Wees spesifiek met elke taak, wat presies aandui wanneer jy verwag dat dit deur jou kind voltooi moet word.)

Albei partye erken die belangrikheid van verantwoordelikheid en dat alle lede van die huishouding verwag word om aan roetine take en opruiming deel te neem. Die bydrae van alle partye is belangrik vir die gesin en die instandhouding van die gesinswoning.

Om seker te maak (tween se naam) die vereistes van sy opdragte ten volle te verstaan, sal (ouers se name) die tyd neem om presies te demonstreer hoe die take voltooi moet word en terugvoering sal gee wanneer (tween se naam) chore pligte voltooi het. Daarbenewens sal (ouers se name) alle skoonmaakprodukte en ander gereedskap verskaf wat benodig word om die toegewysde take te voltooi.

Albei partye verstaan ​​dat indien die take nie voltooi word soos ooreengekom nie, (ouers se name) kan besluit om (tween's name) toelae te weerhou of nie (tween se naam) toelaat om deel te neem aan naskoolse aktiwiteite, partytjies of ander geleenthede by te woon nie, of geniet ander voordele, soos televisie-, rekenaarspeletjies of selfoonregte .

(Gee spesifieke inligting hieroor aangaande of take nie gekoppel sal word aan toelae nie , en indien wel, teen watter koers, of indien voorregte vir voltooide take verdien sal word.)

Hierdie kontrak sal periodiek hersien en opgedateer word deur (ouers se name) en (tween se naam).

onderteken,