Wat is fyn en bruto motoriese vaardighede?

Vaardighede wat betrekking het op beweging en koördinering

Motoriese vaardighede is vaardighede wat beweging en beweging behels. 'N Kind met motoriese gestremdhede het probleme om op 'n beheerde, gekoördineerde en doeltreffende manier te beweeg. Beroeps- en fisioterapeute sal werk om jou kind se motoriese vaardighede te versterk, met arbeidsterapeute wat hoofsaaklik handel oor fyn motoriese vaardighede en fisiese terapeute wat op bruto motoriese vaardighede konsentreer.

Fyn motoriese vaardighede

Fyn motor verwys na bewegings wat 'n hoë mate van beheer en akkuraatheid van klein spiere benodig. Dit kan tekeninge insluit, skryf, sny met 'n skêr en eetgerei gebruik. Fyn motoriese vaardigheidsaktiwiteite behels dikwels handvaardigheid, met die hand en vingers, sowel as die oë, met hand-oogkoördinasie.

Kinders met neurologiese probleme of ontwikkelingsvertragings kan probleme met fyn motoriese vaardighede hê. Hulle kan arbeidsterapie kry om hulle te help inhaal, of dalk veranderinge of bystandstegnologie benodig om op skoolwerk tred te hou ten spyte van hierdie vertragings. Die fokus is op ontwikkelingsmylpale en die vaardighede wat hulle nodig het vir skool en speel.

Fyn motoriese vaardighede kan geassesseer word met kragvergelykende take en die Peabody Development Scales, wat vir kinders tot en met sewe jaar gebruik word. Die Visual-motor integrasie assessering kan ook gebruik word.

Komponente van fyn motoriese vaardighede sluit in om beide hande vir 'n taak te gebruik, die middellyn van die liggaam te kruis, met die hand- en vingersterkte, hand-oogkoördinasie, hand dominansie, handafdeling (met net die duim en een vinger eerder as die hele hand), voorwerp manipulasie en liggaam bewustheid.

Aktiwiteite wat fyn motoriese vaardighede kan verbeter, sluit in voorwerpe met tang, die speel van konstruksiespeletjies soos met Lego of boublokke, en handwerkprojekte.

Bruto Motoriese Vaardighede

Bruto motor verwys na bewegings wat groot spiergroepe behels en is oor die algemeen meer breed en energiek as fyn motoriese bewegings. Dit kan insluit stap, skop, spring, en klim trappe. Enkele mylpale vir bruto motoriese vaardighede behels ook ooghande-koördinasie, soos die gooi of vang van 'n bal.

Kinders met neurologiese probleme, ontwikkelingsvertragings of gestremdhede wat beweging beïnvloed, kan fisiese terapie ontvang. om te help met bruto motoriese vaardighede, of dalk veranderinge of bystandstegnologie benodig om tred te hou met mobiliteit of atletiek ten spyte van hierdie vertragings.

Dit kan makliker wees vir 'n ouer om kennis te neem wanneer 'n kind nie bruto motoriese vaardigheidsmylpale bereik as fyn motoriese vaardigheidsmylpale nie. Jy kyk waarskynlik versigtig om te sien wanneer jou baba begin rol, kruip, hulself op meubels trek, en dan 'n eerste stap neem. Soos 'n kind groei, let op wanneer hulle hardloop en speel en hoe goed hulle in fisieke speletjies en sport doen.

Jou kind se motoriese vaardighede

Terwyl elke kind anders is, is dit goed om enige kommer oor motoriese vaardighede met jou pediater te bespreek.

As u kind na arbeidsterapie of fisiese terapie verwys word vir hul fyn motoriese vaardighede of bruto motoriese vaardighede, sal u betrokke wees by die terapie. Jy sal instruksies kry oor hoe om saam met jou kind by die huis te werk om sy motoriese vaardighede te bou.