Verhuisingsreëls vir Kinderopvoeding

Kinderbewaring hervestiging is nie ongewoon na 'n egskeiding of skeiding nie. Maar daar is reëls wat ouers in gedagte moet hou voordat hulle beweeg. Selfs as jy moeilike ekonomiese tye in die gesig staar en voel dat jy letterlik geen ander keuse het nie, moet jy die volgende oorwegings weeg voordat jy met jou kinders verhuis:

Waarom Ouers Oorweging van Kinderopvoeding oorweeg

Vir sommige ouers verteenwoordig hervestiging die ondenkbare.

Maar as jy verskrik is omdat jou voormalige 'n skuif voorstel of jy weeg of dit iets is wat jy moet voorstel, moet jy in gedagte hou dat daar geldige redes is waarom 'n skuif in jou kinders se beste belange kan wees. Byvoorbeeld, hervestiging kan 'n lewensvatbare opsie wees wat die moeite werd is om te oorweeg as:

Beste belangstelling van die kind standaard

Onthou dat die hof se primêre bedoeling altyd die beste belange van die kind is. En dikwels, wanneer die bewaarder ouer of primêre opsigter en die nie-vrywillige ouer hof toe gaan oor verhuise-verwante geskille, sal die howe regeer ten gunste dat die kinders se lewens nie meer onderbreek word as wat nodig is nie. Trouens, dit is nie ongewoon dat die hof outomaties aanvaar dat hervestiging nie in die beste belang van die kind is nie.

Daarom moet die ouer wat met die kind wil verhuis, die hof verkeerd bewys, terwyl die ouer wat nie verhuis nie, moet bewys dat die hervestiging nie ideaal vir die kind is nie. In sulke gevalle moet albei ouers verwag dat hulle 'n baie moeilike bewaarbewys in die hof het. Met gepaste beplanning en voorbereiding het albei kante egter 'n regverdige kans om te wen.

Hof oorwegings

Die howe verwag van 'n verhuisende ouer om 'n nie-verhuisende ouer in kennis te stel van soveel tyd as redelikerwys moontlik, verkieslik sodra die verhuisende ouer die besluit neem om te beweeg. Howe lyk nie baie gunstig op 'n verhuisende ouer wat bewus was van 'n skuif nie en het verkies om dit nie aan 'n mede-ouer bekend te maak nie tot die hofverhoor.

Daarbenewens sal die howe verskeie faktore oorweeg wanneer besluit word of 'n ouer toegelaat word om met 'n kind te verhuis. Daardie faktore sluit in:

As 'n ouer met hul kind wil verhuis, moet die verhuisende ouer voor die hofdatum 'n plan in plek hê. By byvoorbeeld kindverplaatsing sal die ouer wat die skuif aanvra, verwag word om te weet van moontlike skole en aktiwiteite vir die kind op die nuwe plek.

Daarbenewens moet die ouer gereelde reisplanne vanaf hul nuwe huis na 'n gerieflike plek vir die nie-verhuisende ouer oorweeg. Laastens kan 'n verhuisende ouer oorweeg om lang vakansiebesoeke met die nie-verhuisende ouer toe te laat om die verband tussen die kind en die nie-verhuisende ouer voort te sit.

Geredigeer deur Jennifer Wolf.