Kinder Bewaring & Middelmisbruik

Bekommerd oor jou voormalige gade se dwelm- of alkoholgebruik rondom jou kinders? Middelmisbruik is 'n werklike probleem waarmee baie volwassenes sukkel. Maar wanneer, presies, word die howe betrokke geraak, en wat kan jy as 'n bekommerde ouer doen om jou kinders te beskerm terwyl hulle steeds aan 'n hofbesoekte besoek- en kinderbeskermingsprogram voldoen?

Wanneer howe gewoonlik betrokke raak

Howe reageer oor die algemeen op 'n ouer se dwelmmisbruik, ook tydens die verhoor van 'n kind, of wanneer klagtes oor vermoedelik dwelmmisbruik - en die impak daarvan op die kinders - ook aan die hof wat die kinderopvolgingsbevel of aan die staat uitgereik het (via die Departement van Kinderbeskermende Dienste).

Hoe die howe reageer op die misbruik van ouerlike middels

Howe neem aksie wanneer dwelmmisbruik in die vorm van alkohol en / of voorskrif of onwettige dwelmmiddels eintlik 'n ouer se vermoë om vir sy of haar kinders te versorg of die ouer 'n gevaar vir die kinders se welsyn inhou, belemmer. As die saak tydens die verhoor van 'n toesig gehou word, sal die regter die saak waarskynlik ondersoek om vas te stel of die bewerings waar is, en so ja, of die ouer se alkohol- of dwelmgebruik sy of haar vermoë om behoorlik vir die kinders te versorg, beïnvloed. In al 50 lande word die beste belang van die kinderstandaard gebruik om kinderopvoeding te bepaal. Hierdie standaard neem elke ouer se algemene fiksheid-insluitende alkohol en / of dwelmgebruik in ag. Daarbenewens, as daar 'n gedokumenteerde geskiedenis van vorige dwelmmisbruik is, kan die regter ook 'n ouer se optrede gedurende daardie tydperk oorweeg voordat hy 'n toesig bepaal.

Maar laat ons sê dat die bewaring reeds vasgestel is. Hoe kan die howe dan reageer op klagtes oor dwelmmisbruik? As die howe bepaal dat die klagtes geldig is, kan die regter die ouer se kontak met die kinders beperk deur die besoekings- en / of toesigreëlings te verander.

In sekere gevalle mag die regter ook bestel dat 'n ouer se besoekering onder toesig gehou word om te verseker dat die ouer die kind besoek in 'n veilige en beheerde omgewing. Soms hou 'n hofwerklike maatskaplike werker of familielid toesig oor hierdie tipe sessies. Daarbenewens kan die regter vereis dat die besoeke onder toesig bly totdat die ouer kan aantoon dat daar 'n verandering in omstandighede is of die ouer aan 'n substansmisbruikvoorligting- of rehabilitasieprogram deelneem.

Hoe om kommer oor jou voormalige gade se stofmisbruik te hanteer

As jy bekommerd is oor die voormalige gade se alkohol- of dwelmgebruik, kan jy hierdie saak by die hof aanhangig maak en stappe neem om enige voorvalle wat jou bekommernisse ondersteun, te dokumenteer. Dit kan dalk polisieverslae, DUI-aanklagte of soortgelyke bewyse insluit. Dit is belangrik om nie net van die ander ouers se stofgebruik te rekord nie, maar dokumente wat daarop dui dat die stofgebruik die ouer ongeskik maak. As u bekommerd is oor u kind se veiligheid, kan u 'n bestraffende bestelling indien of die besoeker weier met die ander ouer. Vrees vir skade aan jou kind is 'n geldige rede om besoek te weier en sal jou regmatige rede tot kommer vir die regter aantoon.