Verhoudings tussen moeders en volwasse seuns

Vroue en moeders het die behoefte om te kompeteer

In vandag se wêreld is ons idees oor geslagsrolle op hul koppe aangeskakel. Die patrone wat menslike gedrag vir baie eeue beïnvloed het, is egter steeds sterk, veral wanneer lede van die ouer geslagte betrokke is. Sommige van die ou patrone het betrekking op verhoudings tussen moeders en hul volwasse seuns. Soms bly die paradigmas voort, selfs wanneer die volwasse seuns manne en vaders is.

Vrou versus moederkonflik

'N Goeie verhouding met 'n ma is 'n goeie teken vir 'n gelukkige getroude lewe. Vroue word wyd gekrediteer om emosionele intelligensie in hul kinders te bevorder, en 'n seun wat hoog is in emosionele intelligensie, sal waarskynlik meer begrip vir sy vrou wees. So 'n man is ook meer geneig om macho-houding te verwerp.

Alhoewel sy dalk die ma se goeie invloed kan erken, kan 'n vrou ook in stryd wees met haar skoonma. Sy kan 'n bietjie jaloers wees op die moeder se voortgesette rol in haar seun se lewe. Vir die moeder se deel, wanneer sy van haar rol as die primêre persoon in haar seun se lewe verplaas word, is spanning met die usurper min of meer onvermydelik. Die man wat in die middel gevang word, kan reageer deur onttrek uit die veld van die geveg, maar nie die moeder of die vrou het baat by die man se AWOL nie. Vir die saak verloor die man ook.

Wanneer Moeders alleen is

Konflikte kan vererger word wanneer moeders geskei , weduwee of enkel is.

Soms het die ma haar seun die man van die huis gedoop en op 'n ongesonde graad op hom geglo. Wanneer 'n ouma en oupa albei op die toneel is, is hulle geneig om 'n gemodereerde effek op mekaar se gedrag te hê. Hulle help mekaar om te sien wanneer hulle grense oorsteek wat nie oortree moet word nie.

Handhawing van 'n saldo

Dit is die beste wanneer alle deelnemers poog om 'n natuurlike balans in hul verhoudings te handhaaf. Natuurlik moet 'n man se vrou eers kom, maar daar moet tyd en energie oorbly vir sy ma. En beide vrou en ma moet strydig wees teen enige situasie waarin die man tussen die twee moet kies. Vir moeders beteken dit:

Vroue as Kin Keepers

'N Ou spreekwoord lui:' 'n Seun is 'n seun totdat hy 'n vrou neem.

'N Dogter is 'n dogter vir haar hele lewe. "Hierdie aanhaling spreek die mening uit dat wanneer 'n egpaar trou, hulle gewoonlik 'n noue verhouding met een kant van die gesin behou as met die ander, en dikwels is dit die dogter se kant. dat die grootouers van die moeders geneig is om sterker bande te hê met volwasse kinders en kleinkinders as pa-grootouers doen.

Groter intimiteit met moeders grootouers kan opgespoor word na die praktyk van vroue wat as "kinwagters" dien. 'N Gesin se "familielid" is iemand wat bande met lede van die uitgebreide familie behou. Dié persoon is meer geneig om die vrou as die man te wees, selfs in vandag se emancipated society.

Dit beteken dat die vrou in 'n seun se familie waarskynlik die een is wat die familie se kalender sal reël. En doelbewus of per ongeluk kan sy nie die vaders-oupa en grootouers oor familiegeleenthede inlig nie, of, net om minder dikwels met hulle te praat, hulle uit die lus te hou. Moeders kan die slap opneem deur kontak te maak, maar die uitdaging is om in kontak te bly sonder om opdringerig te wees.

Reëls vir Bly naby

Kommunikasie met volwasse kinders vereis sekere vaardighede, maar hierdie vaardighede kan geleer word. Oor die algemeen, onthou jouself dat jy met volwassenes praat. Respekteer hulle soos u enige ander jong volwassenes sou hê. Onthou om regtig te luister na wat hulle moet sê.

Oproepe is 'n goeie manier om kontak te hou, maar oproepe moet oor die algemeen kort wees. Moeders moet vermy roep by ongemaklike tye, soos aandete of wanneer die kinders in die bed gesit word. Dit is natuurlik nie 'n goeie idee om later te bel wanneer ouerlike intimiteit onderbreek word nie! As jy twyfel of dit 'n goeie tyd is om te bel, probeer eerder 'n SMS. Wanneer jy bel, is dit goed om spesifieke vrae te vra. "Het Bobby hierdie week enige speletjies?" is beter as "Wat is nuut met die kinders?"

Besoeke is 'n ander manier om kontak te hou, maar dit kan ook vernietigend wees vir gesinsharmonie. Moeders wat naby 'n seun se gesin woon, moet te veel besoeke weerstaan, besoeke kort hou en nooit inkom nie. Moeders wat ver van 'n seun af woon, reis gereeld om te besoek en verwag om vir 'n lang tydperk te bly. Sulke besoeke kan vir alle geslagte goed wees, maar die las is op die ma 'n goeie huisgaste en hou die besoek harmonieus.