Ondertekening van Ouerregte

Begrip van Beëindiging van Ouerregte en Kinderondersteuning

Die ondertekening van ouerlike regte moet nooit ligtelik geneem word nie. 'N Behoorlike ouer kan die beëindiging van ouerlike regte beëindig in situasies waar sy of haar kind nie meer 'n verhouding met die nie-vrywillige ouer het nie, of wanneer die kind vermoedelik 'n dreigende gevaar het . In sulke gevalle sal die hof tipies 'n verhoor bestel. Maar ouers wat die ouers se ouerregte wil beëindig, moet dit vooraf weet in situasies waar die nie-vrywillige ouer vrywillig ingestem het om sy of haar ouerlike regte te beëindig (met ander woorde, vrywillige ondertekening van ouerlike regte), kinderondersteuningsverpligtinge tipies ophou.

Dit beteken dat die nie-bewaarder ouer nie meer verantwoordelik sal wees vir vorige onbetaalde of toekomstige kinderondersteuningsbetalings nie.

Hofoorwegings in Beëindiging van Ouerregte-sake

Familiehofregters maak die beëindiging van ouerlike regte baie ernstig. Hulle beskou tipies nie tipies nie, tensy hulle glo dit sal die kind bevoordeel. In die lig van beëindigingsversoeke oorweeg die howe die volgende faktore noukeurig:

Verwagting van hofbeslissings

Ouers aan weerskante van 'n beëindigingsversoek is dikwels en verstaanbaar angstig om die hof se besluit te voorspel of te verwag.

Dit is egter belangrik om te onthou dat die howe op die beste belange van die kind sal konsentreer wanneer die ouers se ouersregte beëindig word. Dit beteken dikwels om soveel konsekwentheid in die kind se lewe as moontlik te handhaaf. Dit is egter nie moontlik om uitkomste in elke geval te voorspel nie.

Dit is waar dat die howe gewoonlik verkies om nie ouerlike regte te beëindig nie, veral as hulle glo die moontlikheid van verbeterde verhoudings tussen die ouer en kind, en / of tussen albei ouers, bestaan. Op hierdie manier is die howe geneig om optimisties te wees en oorweeg net ouerlike beëindiging as 'n uiterste laaste uitweg. Tensy 'n kind in 'n situasie is wat duidelik gevaarlik is, of die nie-vrywillige ouer vrywillig versoek om ouerregte te onderteken, en iemand wag om dadelik die kind aan te neem. Die howe verkies gewoonlik om die biologiese ouer se regte te beëindig. In plaas daarvan sal die meeste howe poog om 'n ouers se behoeftes en wense te akkommodeer, sover nodig. In sommige gevalle beteken dit om toesig te hou besoekings in plaas van beëindiging en / of die ouer vereis om deel te neem aan 'n reeks ouersklasse.

Woord van versigtigheid vir ouers wat hul eie ouerregte wil beëindig

Beëindiging van ouerlike regte en alle verwante verrigtinge moet nooit ligtelik geneem word nie.

In gevalle waar kinderondersteuningsbetalings die dryfkrag is agter 'n nie-voorwaardelike ouer se begeerte om sy of haar eie ouerlike regte te beëindig, moet hy of sy eers die kinderondersteuningspremies probeer verander voordat 'n volledige vrystelling van hul eie ouerregte oorweeg word.

Geredigeer deur Jennifer Wolf.