Aptitude toetse vir kinders

Waarvoor word aanlegstoetse gebruik?

Sedert die vroeë 20ste eeu is aanlegstoetse gebruik om vermoëns, talente, motoriese vaardighede, redenasie en selfs artistieke vermoëns te meet. Skole gebruik aanlegstoetse om verskeie redes; Behalwe die assessering help die toetse om 'n kind se profiel af te rond. Ouer kinders kan baat vind by aanlegstoetse wat hulle kan help om na die hoërskool te gaan skool toe.

Namate kinders groei, neem die tipe aanlegstoetse hulle verandering aan.

IK-toetse

Van die bekendste bekwaamheidstoetse is die assesserings wat bekend staan ​​as IK-toetse. Ten spyte van die veelheid van IK-toetse wat aanlyn gevind word, moet slegs gelisensieerde sielkundiges en psigometriese studente 'n IK-toets administreer om jou kind se kapasiteit vir leer te assesseer. Die mees algemene IK-toetse is die Stanford-Binet Intelligence Test en die Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Skole gebruik hierdie toetse om te help besluit watter kinders van spesiale programme mag baat.

IK-toetse gebruik voorafleer, probleemoplossing, geheue en redenasie om die kapasiteit van die kind te leer om te bepaal. IK-toetse, in teenstelling met ander aanlegstoetse, meet nou kunsmatige of musikale vermoë of kreatiwiteit in die algemeen. Die toetse is ook gekritiseer vir kulturele vooroordeel: kinders met laer sosio-ekonomiese agtergronde en kinders van minderjariges het getoon dat hulle swak presteer op IK-toetse, ongeag intelligensie.

Aptitude toetse teen prestasie toetse

Ouers moet nie verwar word tussen prestasie toetse en aanlegstoetse nie. Aptitude meet die vermoë van 'n student om 'n stel vaardighede of opleiding te verwerf deur die student se natuurlike talente en neigings te meet. Toepaslikheidstoetse kan ook ontwerp word om studente 'n idee te gee van die soorte loopbane waarvoor hulle die beste pas of die meeste vervul.

In teenstelling met prestasietoetse, meet nie aanlegstoetse nie vakgebiede op skool en kan dit nie bestudeer word nie. Prestasie toetse meet wat studente gedurende die skooljaar geleer het; Aanlegstoetse word gebruik om potensiële vermoë om te leer, te meet.

Toepaslikheidstoetse vir basisschoolstudente

Vir jong laerskoolstudente word aanlegstoetse dikwels gebruik om studente se geskiktheid vir spesiale programme, soos begaafde en talentvolle klasse of vir spesiale onderwys, te bepaal. Basisschoolstudente kan die Moderne Taal Aptitude toets, vir vreemde taal talent, en die Stanford Opvoedkundige Wiskunde Aptitude Test, vir wiskunde.

Aptitude toetse vir middelskoolstudente

Middelskoolkundiges kan aanlegstoetse neem om vir begaafde of spesiale programme te kwalifiseer, soos laerskoolkinders dit doen. Daarbenewens kan middelskoliere toetse vir loopbaanaanlegte sien. Een van hierdie is die Differensiële Toepassingstoets, wat studente toets op verbale redenering, numeriese vermoë, klaskamer spoed en akkuraatheid, abstrakte redenering, meganiese redenering, spasieverhoudings, spelling en taalgebruik. Die OASIS toets, vir Beroepsgesondheidsopname en Rente Bylae, is 'n algemene toets vir studente van hierdie ouderdom.

Toepassingstoetse vir Hoërskoolstudente

Hoërskoolstudente kan aanlegstoetse neem om loopbaanbelange en moontlike loopbane vir na-sekondêre onderwys te bepaal. Diegene wat belangstellings in die gewapende dienste mag hê, kan die Arbeidsterapeut se beroepsmatige battery gebruik. 'n ander beroepsgerigtheidstoets is die Bennett Meganiese Begripstoets en die Differensiële Toepaslikheidstoets