Disproportionaliteit in Spesiale Onderwysprogramme

omskrywing te vervang:

Wat is Disproportionaliteit?

Disproportionaliteit is oormatige verteenwoordiging van minderheidstudente wat geïdentifiseer is met 'n leergestremdheid of ander soort gestremdheid onder die IDEA . Wanneer 'n minderheidsgroep se getalle in spesiale onderwys statisties hoër is as wat hulle behoort te wees, word hulle as onproportioneel beskou.

Hoekom is Disproportionaliteit 'n probleem?

Wanneer skole hoër getalle van sekere etniese of minderheidstudente wat in spesiale onderwys ingeskryf is wat hulle volgens statistiese standaarde moet hê, dui die moontlikheid dat sommige van die studente dalk nie werklik gestremd is nie en dalk verkeerd geïdentifiseer kan word.

Disproportionaliteit is 'n probleem omdat dit kan:

Wat veroorsaak onproportionaliteit?

Disproportionaliteit kan veroorsaak word deur:

Ook bekend as: oorverteenwoordiging, oor-identifikasie, rasseprofilering in die onderwys

Voorbeelde: In baie lande raak onproportionaliteit meer Afrika-Amerikaanse studente as studente van ander groepe.