Die ABC's van Wiskunde: Wiskundebegrippe van A tot Z

Daar is baie meer te wiskunde as net optelling en aftrekking en, namate jou kind ouer word, word wiskunde meer ingewikkeld. Om u kind se wiskundige leer te ondersteun, is dit 'n vinnige blik op wiskundebegrippe en terme van byvoeging tot nul.

Wiskunde terme van A tot Z

A is vir byvoeging. 'N Addend is een van die nommers wat bygevoeg sal word in 'n toevoegingsprobleem.

In die probleem 3 + 5 = 8, 3 en 5 is addends.

B is vir hakies. Hakies is die [en] simbole. Hulle word gebruik om komplekse vergelykings te verreken, sodat jou kind deur die korrekte volgorde van operasies sal gaan om die probleem op te los.

C is vir kardinale getalle. Baie mense kry kardinale getalle en ordinale getalle verward. Kardinale getalle is getalwoorde of syfers wat gebruik word om te tel. (1, 2, 3 of een, twee, drie).

D is vir dubbele feite. Verdubbel feite is belangrik vir jou kind om byvoeging en vermenigvuldiging van feite te leer. 'N Dubbele feit is wanneer 'n getal bygevoeg of vermenigvuldig word, soos 8 + 8 = 16 of 8 x 8 = 64.

E is vir vergelyking. 'N Vergelyking is 'n wiskunde sin wat ten minste een gelyke teken het. Vergelykings kan eenvoudige toevoegingsprobleme of komplekse algebraïese sinne wees.

F is vir feit families. Feitfamilies is 'n stel getalle wat met mekaar verband hou deur 'n wiskundige operasie en die vergelykings wat hulle saam kan skep.

Vir meer gedetailleerde inligting, sien: Ontmoet die feitefamilie .

G is vir meetkunde. Meetkunde is 'n tak van wiskunde wat 2D-vorms en 3D-figure bestudeer. Soos jou kind meer komplekse wiskunde leer, sal meetkunde 'n groter rol speel in wat hy leer.

H is vir skuinssy. Die skuinssy is die langste kant van 'n regte driehoek, die kant wat oorkant die 90 grade hoek is.

Ek is vir oneindigheid. Oneindigheid is die "getal" wat deur die sywaartse agt simbool voorgestel word:?. Dit is groter as en het 'n hoeveelheid meer as enige reële getal. Daar is ook 'n negatiewe oneindigheid wat groter is as enige werklike negatiewe getal.

J is vir regverdigings. Alhoewel jy dalk aan regverdigings kan dink as wat jou kind jou as verskoning gee as hy iets verkeerd gedoen het, is 'n regverdiging in wiskunde 'n stelling wat bewys dat 'n wiskundige gevolgtrekking korrek is. Regverdigings word meestal gebruik om stellings in meetkunde te bewys.

K is vir sleutel volgorde. 'N Sleutelreeks is nie naastenby so opwindend soos dit klink nie. Dit is bloot die aanwysings van wat om in 'n sakrekenaar te plaas en in watter volgorde. Die getalle en sleutelsimbole word binne-in klein reghoeke geteken.

L is vir die minste gemene deler of veelvoud. Die minste gemeenskaplike noemer en minste algemene veelvoude is verwant. Die minste algemene veelvoud is die kleinste positiewe heelgetal waarin twee getalle eweredig verdeel kan word. Die minste gemeenskaplike noemer is die kleinste kleinste gemene veelvoud wat die onderste getal (noemer) van twee gegewe fraksies deel.

M is vir gemiddeld, modus en mediaan. Om een ​​of ander rede trek hierdie drie konsepte baie kinders op wanneer dit by wiskunde kom.

Die gemiddelde is die gemiddelde van 'n stel getalle. Die modus is die nommer wat die meeste vertoon in 'n lys van nommers.

Die mediaan is die getal in 'n stel getalle hieronder, wat presies die helfte van die res van die getalle is en bo wat die helfte van die res van die getalle is. Eintlik is dit die middel van die lys.

N is vir geneste hakies. Geneste hakies is stelle hakies binne ander hakies, soos Russiese nespoppe. Dit is 'n manier om jou kind te laat weet watter vergelyking om eers op te los - die binneste stel hakies.

O is vir bestelde paar. 'N Geordende paar is 'n stel grafiekkoördinate wat uitgedruk word soos (x, y).

x is altyd die eerste nommer en y is altyd die tweede.

P is vir parallel. . Jy kan parallelle lyne en parallelle vliegtuie hê, albei het geen punte gemeen, wat beteken dat hulle nooit ooit ontmoet nie.

Q is vir kwosiënt. Die kwosiënt is die antwoord op 'n delingsprobleem.

R is vir die res. 'N Restant is die bedrag wat oorbly in 'n delingsprobleem indien die getal nie eweredig verdeel kan word nie.

S is vir oplossing en oplossing. Die oplossing vir die probleem is die antwoord wat die spasie invul. In eenvoudige wiskunde is dit die nommer na die gelyke teken. In meer ingewikkelde wiskunde is dit die waarde van die onbekende veranderlike (e). Byvoorbeeld, as jou kind vir x in hierdie vergelyking oplos, 2x + 5 = 15, is die oplossing 5, of die waarde van x .

T is vir terme Terme is die nommers of dele van 'n vergelyking wat geskei word deur die byvoegingsteken, die aftrektekens of kommas. Terme kan die oplossing wees vir 'n vergelyking binne geneste hakies.

U is onbekend. Wanneer u kind aan 'n komplekse wiskundeprobleem werk, is die waardes van die veranderlikes soms onbekend.

V is vir veranderlike. 'N Veranderlike is die letter wat gebruik word vir 'n onbekende waarde. Dit is omdat die waarde kan wissel afhangende van die oplossing van die res van die vergelyking.

W is vir heelgetalle. Hele getalle is die heelgetalle (of syfers) wat nie negatief is nie. Byvoorbeeld, 0, 1, 2, 3, ens.

X is vir x-as. Die x-as is die horisontale (dwarsliggende) lyn van 'n getallgrafiek.

Y is vir y-as Die y-as is die vertikale (opgaande) lyn van 'n getallgrafiek.

Z is vir nul. Nul (0) is 'n getal met geen waarde nie. Dit staan ​​nie vir enige hoeveelheid nie en dit is nie negatief of positief nie.