Bullebakkery in die vroeë tienerjare

Wanneer die meeste mense oor die stereotiepe boelie dink, dink hulle dikwels aan 'n alleenloper wat weens swak selfbeeld uitmekaar val. Of dalk beeld hulle 'n groot, gemiddelde kind wat fisiese krag gebruik, dreig of noem mense se name om sy pad te kry. Alhoewel hierdie beskrywings akkuraat is, skilder hulle 'n onvolledige prentjie van die tipiese middelskoolse boelie.

Trouens, navorsing toon dat die gewildste en mees invloedryke kinders ook ander boelieer.

In die vroeë tienerjare is bullebakkery 'n vorm van sosiale mag. Kinders in die middelbare skool boel ander om hul beeld te beskerm en hul sosiale status te verbeter. As gevolg hiervan maak hulle dikwels gebruik van eweknieë wat meer sosiaal kwesbaar is om aanvaar te voel.

Tendense in die middelbare skool en vroeë tienerbullebakkery

Alhoewel bullebakkery so vroeg as voorskool begin kan word, teen die tyd dat kinders die middelbare skool bereik, het dit dikwels 'n aanvaarde deel van die skool geword. Trouens, bullebakkery styg rondom die vyfde en sesde graad en word steeds erger tot ongeveer negende graad.

Bullebakkery kom meer dikwels voor in die middel- en vroeë tienerjare omdat kinders oorgaan van 'n kind tot 'n adolessent. Hulle het 'n sterk begeerte om aanvaar te word, om vriende te maak en deel te wees van 'n groep. As gevolg daarvan ervaar hulle gelyke druk en wil hulle soos hul eweknieë lyk en optree.

Hierdie begeerte vir aanvaarding lei tot boelie omdat kinders intensief bewus is van wat dit vereis om in te pas. As gevolg daarvan raak hulle maklik ander wat nie die aanvaarde norm en nul daarop pas nie. Kinders is geneig om ander te boel wat anders lyk, optree, praat of aantrek .

Bullebakkery is ook 'n manier om in 'n kliek of die koel skare in te pas.

Kinders wat nie gewild is of nie 'n hoë sosiale status het nie, kan ander boel as 'n manier om krag en sosiale aanvaarding te verkry. Hulle kan ook ander boelieer om pesteel te bestry wat daarop gerig is.

As gevolg daarvan word byna 30% van die kinders in grade ses tot tien in die Verenigde State geskat om peste te ervaar, óf as 'n slagoffer, 'n boelie of albei. Tog kan hierdie figuur nie die volledige prentjie weerspieël nie. Navorsers het bevind dat ongeveer die helfte van alle afknoueryvoorvalle ongemerk word.

Effekte

Bullebakkery slagoffers ly dikwels akademies. Hul grade mag val en hulle kan skool mis met gesondheidsprobleme soos hoofpyn, maagpyn, en probleme om te slaap. Wanneer bullebakkery oor 'n lang tydperk plaasvind, lei dit tot verlaagde selfbeeld, angs, depressie, eensaamheid en selfs selfmoordgedagtes. Wat meer is, depressie en selfbeeld probleme wat veroorsaak word deur pesten kan tot volwassenheid lei.

Intussen kinders wat botsingstryd met angs beleef, en dalk vrees dat hulle die volgende teiken sal word. Hulle voel ook skuldig omdat hulle nie inbeweeg nie en help om die persoon te bullef. Gevolglik lei hierdie gevoelens hulle af van skoolwerk en lei dit tot swak akademiese prestasie.

Selfs bulle word geraak.

Hulle sal later in die lewe meer antisosiale gedrag en geweld hê. Hulle is ook geneig tot alkohol- en dwelmmisbruik. En navorsing toon dat bulle meer geneig is om misdade te pleeg. Trouens, navorsing toon dat bulle vier keer meer geneig is as nie-bulle wat skuldig bevind word aan misdade teen die ouderdom van 24 jaar. En 60 persent van bulle sal ten minste een kriminele oortuiging in hul leeftyd hê.

Oplossings

Wanneer dit gaan om die middelskoolse bullebakkery, moet ouers en onderwysers langtermyn dink. Korttermynoplossings soos straf, konflikoplossing en berading sal die probleem nie oplos nie.

In plaas daarvan moet opvoeders 'n skoolklimaat aanmoedig wat afknouery ontmoedig. Hulle moet ook studente 'n verskeidenheid maniere verskaf om pesteel aan te meld. Omvattende hindernisprogramme is die beste plek om te begin.

Wanneer bullebakkery voorkom, moet skooladministrateurs vinnig, konsekwent en stewig reageer. Die idee is om bullebakkery te weerhou deur steil gevolge vir die gedrag te hê. Studente sal voortgaan om ander te boelie as niks betekenisvol gebeur nie. Daarbenewens stoot bullebakkery oor tyd as dit nie aangespreek word nie. Maak seker dat jy elke botsingvoorval aanspreek. Wanneer jy begin om bullebakkery te ignoreer of die gedrag onder die mat te borsel, want jy wil dit nie hanteer nie, skep jy 'n atmosfeer waar alle studente glo dat niks beduidend sal gebeur as pesteel plaasvind nie.

Intussen moet ouers van bulle fokus op die besteding van kwaliteitstyd by hul kinders. Hulle moet ook vaste grense stel, gevolge instel en skooldissipline ondersteun wanneer pesteel plaasvind. En ouers van slagoffers van boelies moet hul kinders help om voorvalle aan te meld en te verseker dat die probleem opgelos word. Berading kan ook nodig wees om die slagoffer te help om selfvertroue te herwin.

Onthou, kinders kan nie hul eie boelies hanteer nie. Hulle het hulp nodig van skoolpersoneel, hul ouers en soms selfs die gemeenskap. Maak seker jy verstaan ​​die probleem en doen jou deel.