Alles oor samewerkende speel

Samewerkende toneelstuk, ook bekend as sosiale speel en samewerkende toneelstuk, is 'n soort toneelstuk wat gewoonlik ongeveer 2 jaar oud begin wanneer kleuters volwasse is om beurte te speel met speelmaats, speelgoed te deel, reëls te volg en met ander te onderhandel. byvoorbeeld, 'n speelmaat, hul Superman-speelding, vir hul speelmaat se Winnie the Pooh-speelding.

Samewerkende speel en speel met ander kinders

Tot op hierdie punt, speel kleuters in parallel speel : wanneer kinders naby mekaar speel, nie met mekaar nie. Die kenmerke van gesamentlike spel is nie net niketies wat wys dat 'n kind begin besef dat hulle nie die enigste persoon in die wêreld is nie. Hierdie tipe drama leer belangrike sosiale vaardighede wat kinders help om te groei gedurende die daaglikse toneelstuk. In die gesamentlike spel los kinders 'n probleem op deur saam te werk om 'n gemeenskaplike doel te bereik. In teenstelling met mededingende spel wat duidelike wenners en verloorders behels, wen almal in gesamentlike spel.

Speel is 'n uiters belangrike deel van ontwikkeling. Dit is hoe kinders leer. Speel ontwikkel die vaardighede wat kinders nodig het om hul emosionele, sosiale, fisiese en kognitiewe vermoëns te bevorder. Namate kinders groei, mag hulle nie noodwendig op 'n lineêre manier deur die verskillende soorte spel vorder nie. Trouens, hulle sal waarskynlik betrokke raak as verskillende soorte speel, afhangende van hul eie persoonlikheid en speelomgewing.

Hou hierdie punte in gedagte om 'n kind te help om die oorgang na hierdie fase van ontwikkeling te maak :