Watter kinderdissipline is en is nie

Ses Toepaslike Doelstellings En Drie Dit Is Skadeloos

Kinderdissipline gaan oor hoe om gedragsprobleme te voorkom sodat straf vir wangedrag 'n seldsame en onnodige voorkoms is. Een nuttige manier om oor kinderdissipline te dink, is om dit as 'n ander manier te beskou om jou kindleerlesse te leer eerder as om iets te doen wat jy doen om jou kind te straf vir wangedrag. Wanneer jy jou kind wys wat toepaslike gedrag is en die sekuriteit wat uit liefdevolle maar stewige grense en verwagtinge kom, bied, lê jy die grondslag waaruit sy sal groei om goeie keuses vir haarself te maak.

Watter kinderdissipline gaan oor

Dit is die doelwitte om jou kind te dissiplineer.

Watter kinderdissipline gaan nie oor nie

Hierdie motivering is nadelig vir kinderdissipline.