Sosiale vaardighede wat belangrik is vir die eerste graad

Die sosiale vaardighede wat belangrik is vir die eerste graad, bou sterk op die sosiale-emosionele mylpale wat jou kind in die kleuterskool begin ontwikkel het . Terwyl hy in die eerste graad voortgaan om te werk aan sy vermoë om sy behoeftes te kommunikeer en met ander volwassenes as sy ouers te kommunikeer, draai baie van sy sosiale-emosionele mylpale vanjaar sy vermoë om saam met ander kinders, in groepe en na sien ander standpunte.

Belangrike Eerste Graad Sosiale Vaardighede

Vaardigheid: Begin om te onderskei tussen feit, fiksie en fantasie.

Hoekom dit belangrik is: Eerste skrapers leer hoe om deel te wees van 'n sosiale groep, in teenstelling met die enkelvoudige sentrum van aandag, 'n verhouding wat op hierdie ouderdom geneig is om sterk op vermeende geloofwaardigheid te staatmaak. Om te weet wanneer om die waarheid te vertel, wanneer om aan 'n storie vir drama doeleindes te voldoen, of wanneer om te erken dat sy iets opbou, sal 'n belangrike rol speel in jou kind se vermoë om vriendskappe te ontwikkel en in stand te hou .

Aangesien die akademiese voorgrond in die eerste graad opgeneem word , moet studente ook joernaalinskrywings en stories begin skryf. Om te weet wat waar is en wat 'n goeie verhaal is, sal help om die verskillende genres te skryf.

Vaardigheid: Verbind goed met aanmoediging vir aanvaarbare gedrag. Baie onderwysers verwys hierna aangesien hul studente "gevang is om goed te wees."

Hoekom dit belangrik is: In die eerste graad begin studente om ander kinders se gedrag en volwasse reaksies op die gedrag op te let.

Studente wat werk om geprys te word in plaas van bloot te reageer op dissipline, is minder geneig om deur hul eweknieë gevrees of uitgeroei te word. Hierdie vaardigheid help studente om interne gedrag te reguleer in plaas van om buite gevolge te vertrou om hulle te laat weet as iets aanvaarbaar of onvanpas is.

Vaardigheid: Begin om buite die self te stap om dinge van 'n ander se oogpunt te sien.

Hoekom dit belangrik is: Alhoewel hierdie vaardigheid eintlik net opkomende is, speel dit 'n belangrike rol in beide portuurverhoudinge en akademici. Om te sien dat ander kinders hul eie standpunt het, help studente om probleemoplossende misverstande te begin soos hulle in die klaskamer en op die speelgrond voorkom. Hierdie vaardigheid stel studente ook in staat om dieper te verdiep in hul lees en skryf, wat die vermoë bied om voorspellings te maak en dieper betekenis buite die woorde te kry.

Vaardigheid: Vind sekuriteit in reëls, roetines, georganiseerde speel en groepaktiwiteite.

Hoekom dit belangrik is: ' n Klaskamer is 'n globale gemeenskap, waarvan die kern reëls, groepwerk en 'n roetine-sin is. Hierdie vaardigheid ontstaan ​​net soos studente moet leer hoe om saam te werk om 'n vreedsame gemeenskap te skep en probleme op te los - beide sosiale en akademiese.

'N Woord Van Verywell

Jou kind sal fisiese vaardighede en kognitiewe vaardighede leer , sowel as die ontwikkeling van haar sosiale vaardighede. U sal gedurende hierdie belangrike tyd bewus wees van tekens van probleme . Kry die hulp wat u kind nodig het om haar volle potensiaal te bereik.