Regte van 'n Vader as hy nie getroud is nie

Die statistiese verskuiwing na meer ongewone vaders is onmiskenbaar. In die Verenigde State van Amerika word 40% van alle gebore kinders gebore aan ongetroude ouers. Dié syfer was 18,4% in 2007. [Bron: Sentrums vir Siektebeheer] Gevolglik groei die aantal onwettige vaders in 'n onrusbarende pas.

Ons het almal die statistieke gesien oor die groeiende sosiale probleme wat voortspruit uit 'n kind wat sonder 'n vader grootword.

In baie gevalle is die ongewone pa en die ma 'n toegewyde maar ongetroude paartjie. Maar in baie te veel omstandighede, sal die kind grootword sonder haar pa in die kind se huis. En die meeste onbekende vaders weet waarskynlik nie genoeg van hul vaders se regte onder die wet nie.

As jy jouself, opsetlik of onbewustelik, as 'n onwettige vader bevind, is daar 'n paar dinge wat jy moet weet en doen as jy voorberei om jou rol te aanvaar as 'n vader wat nie met sy kind se ma getroud is nie.

Vaders moet vaderskap vestig

In die familierecht regoor die Verenigde State, as 'n getroude paartjie 'n baba het, is die wettige vermoede dat die man in daardie familie die vader van die baba is. Maar wanneer 'n kind buite die huwelik gebore word, is daar geen wettige vermoede van vaderskap nie. Sonder om vaderskap te vestig, het 'n ongeskikte vader geen regsverhouding as dit betrekking het op besoeke, gedeelde bewaring of die vermoë om besluite te neem oor die welsyn van die kind nie.

Die eenvoudigste manier om vaderskap te vestig, is om seker te maak dat die onwettige vader se naam op die baba se geboortesertifikaat is. Om saam met die ma by die hospitaal te wees wanneer die baba gebore word en haar help om die geboortesertifikaatvorms in te vul, is die minste ingewikkelde manier. As dit nie moontlik is nie, kan 'n onwettige vader 'n Vrywillige Erkenning van Vaderskapvorm in u land voltooi.

As die moeder die vaderskap van die vader betwis, kan hy 'n regeringsagentskap soos die afdeling vir kinderondersteuning in sy land kontak of hy kan 'n hof petisioneer om sy vaderskap te vestig. Die onwettige vader sal 'n vaderskapstoets moet neem (waarvoor 'n hof die ma se samewerking kan beveel) om sy ouerlike status vas te stel.

In baie lande het wetgewing vermeende vaderregisters geskep waar 'n man sy vaderskap kan erken en dan in kennis gestel word van enige regsgedinge met betrekking tot die kind, insluitende voorstelle om die toesig te verander, om die kind vir aanneming of ander sodanige regskwessies te plaas. As die vader se staat 'n register het, moet hy dit dadelik aangaan nadat hy bewus geword het van die moeder se swangerskap .

Verkrygingsregte

Sodra 'n onwettige vader vaderskap vestig, moet hy werk om sy bewaringstatus te bepaal. 'N Man wat wettiglik as die vader aangewys word, het dieselfde bewaring as 'n getroude pa. As die ongewilde pa en ma die kind saam in dieselfde huis oprig , is toesig nie 'n probleem nie. Maar as hulle van tyd tot tyd skei, of as hulle nie die kind saam wil oprig nie, sal die vader 'n hof moet petisie om toesigregte te vestig.

Vaders is oor die algemeen in 'n nadeel in 'n bewaring proses omdat regeringsinstansies en familiehofregters gewoonlik met die vermoede begin dat 'n kind by sy of haar ma moet wees, tensy haar toesig die kind nadelig sou wees. So vaders wat die toesig van die kind wil hê, moet 'n familierechtprokureur behou en die regsproses begin om toesig te hou.

In die meeste gevalle, tensy die moeder duidelik onbevoeg is, sal die vader 'n petisie vir gesamentlike of gedeelde toesig wil hê, of hy wil die moeder toelaat om volle toesig te hê met hom wat slegs besoekersregte het. As die moeder onbevoeg is om die kind se toesig te hou, sal hy 'n versoek om volle wettige toesig hê.

Voordat 'n hof wettige bewaring vir die kind bepaal, moet die ouers bymekaarkom en 'n ouersplan opstel wat rolle en verantwoordelikhede definieer. Wanneer dit op 'n vriendelike manier tussen die ouers gedoen kan word, sal die howe waarskynlik die plan wat hulle skep, goedkeur.

Betaal Kinderondersteuning

Mans wat vaders is, ongeag hul bewaringstatus, het finansiële verantwoordelikheid vir 'n kind. Die enigste manier om kinderondersteuning te vermy, is dat 'n pa sy vaderskapregte beëindig het wat hom vir altyd van sy kind afskrik. As 'n pa en ma die kind saam oprig, vind finansiële ondersteuning informeel plaas. Maar as die ouers skei, sal kinderondersteuning 'n formele regsverpligting word.

Kinderondersteuning word bepaal op grond van 'n aantal faktore, insluitende die ouers se individuele inkomstevlakke en verpligtinge, beskikbaarheid van ander finansiële ondersteuning en die behoeftes van die kinders. Elke geval is individueel en die bedrae kinderondersteuning wat benodig word, sal individueel bepaal word. Maar eenmalige kinderondersteuning word deur die howe bepaal, dit word 'n primêre finansiële verpligting wat deur staatsagentskappe afgedwing kan word. En of die vader al dan nie samewerking van die moeder het oor sake soos besoek, of nie, bly die kind se ondersteuningsverpligtinge.

Onverwonne vaders het regte en verantwoordelikhede soos enige ander vaders doen. Maar die gebrek aan 'n wettige huwelik tussen die ouers, die vestiging van daardie regte en die afdwinging van daardie verpligtinge word oneindig meer ingewikkeld. Mans wat hulself as ongewensde ouers bevind, hetsy opsetlik of nie, moet gepaste stappe doen om hul ouerlike regte te verseker en hul ouerlike verpligtinge na te kom. Dit is nie 'n saak om liggies te neem wanneer die welsyn van 'n kind belangstel nie.