Hoekom doen Politici Sorg Oor Internasionale Toets Punte telling?

Jy moet sorg, ook: Wat sê PISA, NAEP en ekonome

Dit was al terug in 1983, toe 'n regering se verslag getiteld "A Nation at Risk" gewaarsku het dat Amerikaanse openbare skole agter ander nasies val en dat dit tot toekomstige ekonomiese ellende sal lei. Die verslag het geskok op beleidsmakers op alle vlakke. Die president van daardie tyd, Ronald Reagan, het sy standpunt verander oor die belangrikheid van 'n federale departement van onderwys. Hy het belowe om onderwyshervormings te begin wat die VSA sal terugkeer na die beste posisies in wêreldwye onderwys.

Elke president sedert Reagan het ook dieselfde belofte gedoen. Die VSA het Clinton se "Five Strings", Bush se "No Child Left Behind", en Obama se "Race to The Top" gesien.

Tog hou die VSA gemiddeld op internasionale toets tellings (meer besonderhede hieronder.) Hoe rangeer die VSA internasionaal? Is dit 'n goeie maatstaf? Toon toets tellings werklik toekomstige ekonomiese groei?

Wat is die PISA en wat sê dit oor die VSA?

PISA staan ​​vir Program vir Internasionale Studentevaluering. Dit is 'n toets wat in deelnemende lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO.) Aangebied word. Lande moet inteken om die toets af te lê.

Die PISA-toets word elke drie jaar aan willekeurig gekeurde skole in deelnemende lande gegee. Die toets dek leesvaardighede, wiskundevaardighede en wetenskaplike geletterdheid onder 15-jariges. Die toets is ontwerp om te wys hoe goed studente wat die einde van die verpligte opleiding nader, sal hul vaardighede in die werklike situasies kan toepas.

Die laaste toetsuitslae wat gepubliseer is, kom vanaf 2012. In daardie tyd het die VSA 17 uit 34 in lees gelys, 27 uit 34 in wiskunde en 20 uit 34 in die wetenskap. Dit plaas die Amerikaanse skoolranglys as middelmatig vir lees- en wetenskapvaardighede, en onder die gemiddelde vir wiskunde.

Die VSA het deelgeneem aan die PISA 2015. Die resultate van PISA sal vroeg in Desember 2016 uitgereik word.

Wat dit vir ouers beteken

Terwyl landwye data dui op gebiede van opvoedkundige sukses en gebiede waar verbetering nodig is, moet plaaslike gemeenskappe, veral ons ouers, deelneem aan hervormings om hervormings suksesvol te wees.

Data en navorsing kan ons vertel wat ons kinders moet verbeter, maar plaaslike onderwysers en ouers is dikwels die beste om te besluit hoe die verbetering kan plaasvind. Ons verstaan ​​ons kinders en weet hoe hulle leer.

Ons kan deelneem deur by ons PTA / PTO's , skoolterreinrade , skoolraadskomitees en by plaaslike verkiesings aan te sluit .

Ons het ook groot invloed op ons kinders se skoolsukses. Navorsers het gevind dat wanneer ons hoë verwagtinge vir ons kinders in die skool het , hulle beter in die skool doen.

Wat sê ekonome en beleidsmakers oor die belangrikheid van Amerikaanse skoolranglys?

Verskeie ekonome en beleidmakers glo dat die gehalte van onderwys 'n belangrike faktor is in die bepaling van die kwaliteit van 'n volk se mensekapitaal. Met ander woorde, nasies met hoë PISA-tellings het beter opgeleide werkers wat groter ekonomiese groei en voorspoed in hul nasies sal aanwakker.

Nasies wat die beste presteerders op die PISA, insluitende China, Singapoer en Japan, het ook sterk ekonomiese groei gehad. Tog is nie almal daarvan oortuig dat hoë PISA-ranglys die nasionale ekonomieë affekteer nie. Skendings van hierdie idee, soos Diane Ravitch, 'n onderwysprofessor aan die Universiteit van New York, noem 'n kort geskiedenis van vergelykbare toetsdata tussen nasies. Die VSA het gemiddelde, middelvlak-ranglys op internasionale toetse gehad wat teruggaan na die 1960's. Tog het die VSA 'n sterk ekonomiese mag in die moderne tyd gebly.

Daar is nog meer ekonomiese navorsing wat die teenstanders weerspreek. Stanford Universiteitse ekonome het data van 1960 tot 2000 ontleed waarin vergelyk word met hoe kognitiewe vaardighede verband hou met ekonomiese groei. Hulle het bevind dat die kognitiewe vaardighede (soos dié wat gemeet word deur PISA) van 'n nasie se studente, die land se toekomstige ekonomiese groei beïnvloed.

Die ekonome van Stanford het opgemerk dat dit die vaardighede was wat studente opgedoen het wat eintlik vir ekonomiese groei van belang was. Dit is nie net die hoeveelheid tyd by die skool wat saak maak nie, dit is hoeveel studente leer terwyl hulle op skool is. Hulle het ook bevind dat ander nasionale beleide soos openheid vir handels- en intellektuele eiendomswette 'n sterk invloed op ekonomiese groei gehad het.

Wat die gevolgtrekking van die Stanford-ekonome suggereer is dat terwyl die VSA vandag nog 'n ekonomiese leier kan wees, ons die risiko loop om deur ander nasies oorheers te word met sterker PISA-tellings en effektiewe ekonomiese beleid. Die vertraging in die hoeveelheid tyd wat dit vir 'n skoolkind nodig het om by die werksmag aan te sluit, skep 'n vertragingstyd om die effekte wat onderwysgehalte op die ekonomie het, op te let.

Hoekom is hierdie saak vir ouers?

Ekonomiese navorsing dui daarop dat die gehalte van onderwys wat ons kinders vandag ontvang, die toekomstige ekonomie en ons kinders se lewenskwaliteit sal beïnvloed. Om ons kinders van wêreldgehalte onderwys te voorsien, is een van die faktore vir hulle om wêreldwye innoverers en leiers te word gedurende hul tyd. Dit sal ook die staat van die nasionale ekonomie tydens ons aftrede beïnvloed.

Wat is die huidige poging om ons PISA-rangorde te verbeter?

Enige opvoedkundige hervorming wat daarop gemik is om die gehalte van onderwys te verbeter, moet die US se kinders help om die posisie te verbeter. Onthou, PISA is ontwerp om toepaslike, werklike vaardighede in lees, wiskunde en wetenskap te toets.

Die VSA staan ​​voor 'n unieke situasie in terme van opvoedkundige hervormings. Ons skoolstelsel het begin met plaaslike, buurtskole. Ouers en gemeenskapslede het bymekaargekom en besluit om 'n skool te hê. Elke besluit oor die skool is oorspronklik op plaaslike vlak gemaak, insluitende wie sou onderrig, wat geleer word, wie kan bywoon, skoolkalenderdatums en meer. Hierdie voetsoolstelsel het skole toegelaat om te leer wat plaaslik benodig word. Plaaslike ouerbeheerde skole maak deel uit van ons nasionale erfenis.

Hierdie plaaslike klem het een ondergang - verskillende state en verskillende skooldistrikte het dramaties gewissel in die vaardighede wat studente geleer het. Bekommernis oor ons nasionale skoolkwaliteit lei tot 'n ander toets, die Nasionale Assessering van Opvoedkundige Vordering (NAEP) word elke twee jaar in grade 4-8 uitgereik om die opvoedkundige gehalte tussen state te vergelyk. Die bedoeling was dat die resultate van die NAEP kan help om inligting aan nasionale en plaaslike onderwysbeleidsmakers te verskaf.

Dit is waar jou state se nasionale gestandaardiseerde toetspunt vandaan kom. Pu, net die resultate van NAEP het getoon dat sekere state (soos Massachusetts) konsekwent toppresteerders is, terwyl ander state (soos Mississipi) konsekwent rang laag is. Die top-presterende NAEP-state het ook baie mededingende PISA-tellings, terwyl lae-uitvoerende NAEP-toestande nie.

Dit het die afgelope paar dekades tot 'n verskeidenheid onderwyshervormings gelei. Tans is dit een faktor wat die Common Core State Standards (CCSS) bestuur. Die CCSS is 'n poging om elke staat te kry om dieselfde mededingende vaardighede te onderrig in die top-state. Alhoewel state nie nodig is om die CCSS spesifiek te gebruik of aan te neem nie, vereis die huidige opdatering aan die Elementêre en Sekondêre Opvoedkunde dat state die standaarde wat so streng as CCSS is, moet aanneem.

CCSS standaarde dek lees, skryf en wiskunde - nie wetenskap nie. Daar is 'n verskeidenheid wetenskaplike onderwyshervormings wat nou in die VSA voorkom.

Een daarvan is die skepping en aanvaarding van die volgende generasie wetenskap standaarde . Hierdie standaarde is ontwerp om CCSS aan te vul. Hierdie standaarde beklemtoon denke en ontleding, eerder as die rooi memorisering. Om nuwe probleme op te los, is 'n baie nuttiger vaardigheid in vandag se vinnig veranderende wêreld en dan memoriseer data.

Die klem op STEM (wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde) vaardighede en verhoogde tyd gedurende die skooldag wat aan wetenskap en wiskunde bestee word, is 'n ander onderwyshervorming wat aangespoor word deur 'n blik op toekomstige ekonomiese groei.

Verskillende state en plaaslike skooldistrikte probeer ook maniere vind om studenteleer te verhoog sodat elke kind regoor die VSA toegang tot 'n hoëgehalte-onderwys het wat hulle voorberei vir die toekoms.

> Bronne:

> Eric A. Hanushek, Dekaan T. Jamison, Eliot A. Jamison en Ludger Woessmann. "Onderwys en Ekonomiese Groei - Onderwys Volgende." Onderwys Volgende . Hoover Institution, Leland Stanford Junior Universiteit, Mar.-Apr. 2008. Web. 07 Nov. 2016.

> "PISA - OECD." PISA - OESO . Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling, en Web. 07 Nov. 2016.

> Ravitch, Diane. "Wat jy moet weet oor die internasionale toetspunte." Die Huffington Post . TheHuffingtonPost.com, 03 Desember 2013. Web. 07 Nov. 2016.