Hoe leer gestremdhede kan beïnvloed gedrag

Onderwys het lank reeds die uitwerking van gedrag op leer beskou. Maar wat as 'n kind nie die nodige vaardighede het om verwagte take uit te voer en gedrag te wys wat hom help om hierdie ongewenste take te vermy of ontsnap nie?

Frustrasie en Uitkomste

Onderwysers het gesien hoe kinders in die klaskamer verkeerd werk terwyl hulle skoolwerk doen.

Byvoorbeeld:

Bogenoemde voorbeelde lei ons tot dieper gewortelde onderliggende oorsake van uitdagende gedrag by kinders met leergestremdhede. Navorsing toon dat jong kinders, adolessente en volwassenes met LD dikwels verwarrende en teenstrydige profiele van prestasie uitstal. Hulle verrig sekere take behoorlik goed terwyl hulle aansienlik met ander take sukkel. Byvoorbeeld, 'n kind kan baie helder wees en 'n begeerte hê vir kennis, maar het moeite om behoorlik op te tree wanneer dit met 'n leser in 'n leesgroep geplaas word.

Sy word dikwels oorversadig en die onderwyser moet haar van die groep verwyder. Die meisie hou daarvan om die storie vir die groep te lees, maar sit haar kop af en begin haar voete skop wanneer hy gevra word om hardop te lees.

Een van die ergste dinge wat 'n leergestremdheid vir 'n kind kan doen, is om 'n verwoestende uitwerking op hul selfbeeld te hê.

Ten spyte van die pogings van ouers en onderwysers vir 'n kind se akademiese sukses, kan die herhaaldelike teleurstellings en gebrek aan akademiese sukses vir baie kinders met LD tot 'n toestand lei wat "geleerde hulpeloosheid" genoem word. Hierdie kinders noem hulleself "dom" en glo daar is niks hulle kan doen om slimmer te word, deur hul eweknieë gehou word, word deur onderwysers en ander volwassenes in die skoolgemeenskap verstaan. Wanneer hulle suksesvol is vir 'n taak, skryf hulle dit dikwels aan geluk eerder as intelligensie en harde werk.

Drs. Sally en Bennett Shaywitz, van die Yale Universiteit, het deur hul studies daarop gewys dat kinders met disleksie dikwels geseën word met 'n seer van sterk punte. Alhoewel hulle sukkel om die fonologiese komponente van woorde te dekodeer, word hulle omring deur sterk punte in redenasie, oplossing, begrip, konsepvorming, kritiese denke, algemene kennis en woordeskat.

Gedragswaarskuwingstekens van 'n leergestremdheid

'N Kind se leergestremdheid kan lei tot 'n emosionele slagoffer wat hul daaglikse interaksies met onderwysers en eweknieë op skool, met ouers by die huis en ander in die gemeenskap beïnvloed.

Waarskuwingstekens van leergestremdhede sluit in:

Funksionele Gedragsassessering

Dit mag nodig wees om 'n funksionele assessering van gedrag te voltooi, wat 'n volledige en objektiewe probleemoplossingsproses is vir die aanspreek van studenteprobleme. Die assessering berus op 'n magdom tegnieke en strategieë wat die kind se gedrag objektief in verskillende instellings en tydens verskillende tipes aktiwiteite waarneem. Dit behels ook insette deur opnames en vergaderings met skoolpersoneel. 'N Belangrike doel van die assessering is om IEP-spanne te help om die toepaslike intervensies te bepaal wat gebruik word om die probleemgedrag direk aan te spreek.

Dit kan moeilik wees om vas te stel of 'n kind se leergestremdheid direk bygedra het tot of aanleiding gee tot hierdie tipe gedrag. Gesinsverwante stressors kan 'n beduidende uitwerking op gedrag by die skool hê. As 'n kind hiperaktiewe, impulsiewe of afgeleide gedrag toon, is dit ook belangrik om 'n spesialis te sien om te sien of 'n kind aandagverwante afwykings het, soos ADHD of 'n psigiatriese toestand.

Benewens 'n leergestremdheid, kan sosiale probleme 'n tol op die kind se selfbeeld neem. Kinders met LD het dikwels moeilik om hulp te vra vir eweknie-verwante situasies. Hulle ontbreek die sosiale-emosionele vaardighede wat nodig is om portuurdruk, boelies te hanteer, en ander sosiale leidrade te lees. Hulle mag dalk probleme hê om te weet hoe om met hul onderwysers en eweknieë van die teenoorgestelde geslag te kommunikeer.