Die waarde van eksposisionele skryfwerk vir basisschoolkinders

Wanneer jou kinders by die skool uitkom met 'n opstel van skryfwerk, kan jou eerste gedagte as ouer wees, "Huh?" Ekspositiewe skryfwerk is die moniker wat gegee word aan die soorte skryfopdragte wat bloot bekend staan ​​as 'n verslag. En as sodanig is verklarende skryfwerk, of skryf verslae , terselfdertyd die maklikste en mees uitdagende soort opdragte wat kinders in die basiese skool sal kry.

Verstaan ​​Expository Writing

Eksponerende skryfwerk word gebruik om 'n leser oor 'n spesifieke onderwerp te beskryf, verduidelik, definieer of andersins inlig. Dit is sonder opinie of onnodige beskrywende taal. Die vermoë om op 'n eksposisionele wyse te skryf is 'n komponent van baie beroepe, en as sodanig is dit 'n belangrike vaardigheid vir jou kind om te bemeester. Jong studente word tipies geleer om voorgeskrewe skryfwerk voor te berei deur 'n vyf-stap-model te volg. Vir kinders wat net leer om hul gedagtes te organiseer en neer te skryf, kan die stappe uit sinne bestaan. Ouer kinders mag paragrawe gebruik.

Ekspositiewe skryfformaat

Die eerste sin of paragraaf van 'n eksposisionele skryfstuk sal die hoofgedagte van die stuk oordra. As dit 'n paragraaf is, moet dit 'n onderwerpsin insluit wat die proefskrif duidelik weergee, sonder om 'n posisie te neem of om advies te gee. Die volgende drie sinne of paragrawe sal ondersteunende besonderhede bevat om die hoofidee te ondersteun.

Die vyfde sin of paragraaf sal 'n opsomming van die stuk of gevolgtrekking gee, wat dikwels die tesis of hoofidee herstel.

Waarom Uitstallings Skryfwerk is 'n uitdaging vir studente

In teenstelling met ander skryfopdragte wat kinders in die skool kan kry , wat ontwerp is om hulle te spog om woorde en grammatika op 'n behoorlike manier te gebruik, het die eksposisionele skryfopdrag 'n oorkoepelende doel, benewens die korrekte grammatika en spelling.

Studente moet hul gedagtes kan organiseer, 'n plan volg en in hoër grade navorsing kan doen om hul proefskrif te ondersteun. Om hierdie soort doelwitte te bereik, vra die kinders om op verskillende vlakke te dink en die korrekte spelling en grammatika te gebruik. In die besonder kan kinders wat in grammatika en spelling beskik, sukkel om hul gedagtes op 'n georganiseerde manier te oordra.

Oefeninge vir Uitstallende Skryfwerk

Jonger kinders kan blootgestel word aan verklarende skryfwerk bloot deur hulle joernalisties te skryf sonder om menings te vorm. Die onderwyser kan 'n boks onbekende voorwerpe inbring en vra studente om hulle skriftelik te beskryf. Beskrywende skryfwerk is 'n goeie manier om studente te begin skryf in 'n neutrale toon. Kinders kan teenstrydighede op skrif vergelyk, en beskryf 'n somerdag se aktiwiteite teenoor 'n winterdag.

Vir ouer kinders is die tydversorgde boekverslag 'n klassieke oefening in eksposisionele skryfwerk. Studente kies 'n boek en maak 'n proefskrif oor of 'n posisie daarop. 'N Onderwerpsin kan identifiseer watter soort boek dit is, of die soorte lesers vir wie die boek van belang kan wees en hoekom. Daaropvolgende sinne maak hierdie stelling terug.

Een goeie manier om ouer kinders te help in die gebruik van eksposisionele skryfwerk, is om hulle te herinner om aan te spreek wie, wat, wanneer, waar en hoekom van die onderwerp wat hulle gekies het.

Al vyf komponente mag nie altyd van toepassing wees nie, maar onthou om aan elkeen van hierdie aspekte te dink, kan studente help om 'n dwingende verslag te skryf.