Die verskil tussen boelie en bossy-gedrag

Kinders kom nie in die wêreld gereed om mooi te speel nie. Hulle moet sosiaal aanvaarbare gedrag leer, en vir sommige kinders kan dit jare neem. Dit beteken nie dat hulle gebore is, is daar klein leë skyfies wat gereed is om op te skryf nie. Hulle moet immers nie geleer word om ander kinders te tref of byt nie. Hulle moet die gepaste gedrag geleer word om onaanvaarbare gedrag te vervang soos slaan, byt en skop.

Kinders is 'n produk van beide die eienskappe waaraan hulle gebore is en die ervarings wat hulle grootword, sowel by die huis as by die skool. Dit is een van die rede waarom sommige kinders meer geneig is om boelies te word, of om te wees, en hoekom dit dalk langer vir sommige kan neem as vir ander om te leer om daardie bullebakkery en bose gedrag met meer aanvaarbare gedrag te vervang.

boelies

Niemand vind boeliegedrag aanvaarbaar nie. Wat presies is boelies? Ons dink ons ​​weet dit wanneer ons dit sien, maar dit kan wees dat ons so bekommerd geraak het oor pesteel dat ons elke onbeleefd kinderjare sien as 'n daad van peste. Bullebakkery het egter spesifieke eienskappe wat nie deel uitmaak van alle onbeleefde dade van kinders nie. Kinders boelie nie kinders wat sterker, kragtiger of meer invloedryke is as wat hulle is nie. Hulle weet dat hulle nie sal wegkom met die kies van daardie kinders nie, dus kies hulle die kinders wat swakker, minder kragtig en minder invloedryk is.

Kinders wat boelie ook van plan is om hul slagoffer te benadeel. Die skade hoef nie fisies te wees nie; Dit kan ook emosioneel wees. Dit is beslis waar van cyberbullying, waar daar geen fisiese kontak tussen die boelie is nie en die kind gepoel word. Die doelwit in cyberbullying is om emosionele skade te veroorsaak. Selfs wanneer die boelie fisiek is, is daar enige voorneme om die teiken te verneder.

Dit gaan nie net oor fisiese skade nie. Dit is dikwels die emosionele tol van boelie wat die meeste probleme veroorsaak vir die kinders wat geboelie word.

Alle kinders word in 'n soort geveg met ander kinders, selfs hul vriende. Die gevegte is nie altyd fisies nie, maar hulle kan steeds seer wees. Om kwaad te word en 'n vriend te noem, of om betekenisvolle dinge oor hulle te sê, is 'n tipiese kinderjare reaksie op konflik. Hierdie gedrag is egter nie pesten nie. Daar is 'n verskil tussen pesten en ander onbeleide dade . Bullebakkery bestaan ​​uit herhalende dade, nie 'n enkele daad van "vergelding" vir 'n waargenome geringe of onkundigheid nie.

Hoekom bulle sommige kinders? Daar is verskillende oorsake van boelie . Sommige oorsake is te wyte aan ervarings soos permissiewe ouerskap, maar ander behels emosionele kwessies soos 'n gebrek aan empatie vir ander of 'n lae selfbeeld.

baasspelerigheid

Bossiness is nie dieselfde as bullebakkery nie. Die bose gedrag kan herhaal word, maar dit word nie gedoen met die bedoeling om skade te berokken nie, en is nie op een teiken gefokus nie. 'N Bossige kind hou daarvan om haar eie manier te hê. Om haar pad te kry, vertel 'n baasjie net ander wat om te doen en wat sy wil. Die doel van die bose kind is om niemand seer te maak nie, maar om te kry wat sy wil hê wanneer sy dit wil hê.

'N Bossige kind soek nie 'n ander persoon na die baas nie. Daar is geen teiken van die bose gedrag nie. 'N Kind sal aandring om haar weg te kry met wie dit in die posisie is om dit aan haar te gee, of dit ander kinders of volwassenes is.

Bossiness in begaafde kinders kom gewoonlik uit 'n interne behoefte of eienskap, soos die behoefte om te organiseer of die liefde van komplekse reëls. 'N Begaafde kind kan ook ongeduldig raak met die onvermoë van die ander kinders om op te hou of om aandag te skenk. Begaafde kinders verstaan ​​nie altyd dat ander kinders nie so belangstel in die spelreëls soos hulle is nie of dat sommige ander kinders nie al die reëls kan onthou of probleme ondervind om hulle almal te verstaan ​​nie.

Dit is deel van die ongeduld wat 'n kind kan lei om die ander kinders te vertel wat om te doen. Dit is baie makliker om vir kinders te vertel wat om te doen as om te wag vir hulle om dit uit te vind.

Sommige kinders is egter baas omdat hulle gewoond is om hul eie manier te hê. Hul gedrag is gewoonlik die gevolg van wat genoem word "overindulgence." Die ouers van sulke kinders noem dikwels "bederfde brats", laat die kind doen en hê wat hulle wil, gewoonlik om tantrums en ander slegte gedrag te voorkom.

Belangrikheid van die verskille

Dit is belangrik om daarop te let dat bullebakkery en benoudheid nie dieselfde gedrag is nie, en terwyl beide afknouery en afpersing moontlik veroorsaak word deur permissiewe ouerskap, is daar ander redes vir daardie gedrag. Dit is belangrik om die verskille in die gedrag en die oorsake daarvan te ken om die beste oplossings te vind.

Bullebakkery is 'n meer ernstige saak, aangesien dit gedoen word om skade te veroorsaak. Dit kan ook moeiliker wees om die boelie op te los weens die persoonlikheids- en temperamentkwessies wat 'n kind kwesbaar maak om 'n boelie te word. Lae selfbeeld, gebrek aan empatie, impulsiwiteit is een van die eienskappe wat 'n kind kan veroorsaak om ander te boelie. Dit kan egter vir bulle verander , alhoewel, met hulp. Kinders wat baas is, kan ook leer om hul gedrag te verander. Aangesien die oorsake anders is, is die oplossings vir bossiness ook anders.

Of jy wil pelgiery of baas in jou kind uitroei, dit is eers nodig om die persoonlikheid waaraan jou kind gebore is, te verstaan, sowel as die omgewingsinvloede wat bygedra het tot die gedrag. Dit sal dit makliker maak om die onaanvaarbare gedrag uit te skakel.