Wat jy kan verwag dat jou kind in 1 graad moet leer

Die 1ste kurrikulum brei uit en ontwikkel jou kind se groeiende vaardighede

Eerste graad gaan oor die uitbreiding van die ontwikkelende vaardighede wat u kind in die kleuterskool en voorskool opgetel het. Jou 1ste grader kry meer beheer oor sy eie liggaam en impulse en sal sy begrip van die wêreld rondom hom uitbrei. Hy sal meer onafhanklik word, selfs eers ernstig op sy eie begin lees.

Baie 1ste graad lesse sal meer klem plaas op die akademiese - 1ste lesing, wiskunde, spelling, ensovoorts - en baie 1ste skrapers sal meer en meer moeilike huiswerk kry as wat hulle in die kleuterskool gedoen het.

(In baie klaskamers word gesê: "Kleuterskool is die nuwe eerste graad, en die eerste graad is die nuwe tweede graad", met eerste skrapers wat na verwagting moeiliker mondelinge en wiskunde lesse sal hanteer, vaardig sal wees om prestasietoetse te doen en spandeer minder tyd aan dinge wat vroeër in die vorige geslagte meer algemeen was, soos kuns, musiek, dans, ontwikkeling van sosiale vaardighede en selfs fisiese opvoeding en reses.)

Ouers wil dalk kyk na tekens van angs en stres , en kyk na aanduidings dat jou kind oorweldig kan word deur die hoeveelheid of moeilikheidsgraad van haar huiswerkopdragte . (Navorsing het getoon dat kinders vandag meer huiswerk is as wat hulle moet kry, veral in die vroeë grade.) As jy 'n probleem ondervind, praat met jou kind se onderwyser. Jou kind se liefde vir leer en ontdekking vind plaas in hierdie vroeë skooljare en dit is belangrik dat jy met opvoeders en jou kind werk om 'n goeie balans te vind en jou kind te help om sy entoesiasme vir skool en leer te behou.

Elke skool en klaskamer kan verskillende lesse beplan, doelwitte en verwagtings hê, maar in die algemeen is hier 'n oorsig van wat jy in jou kind kan verwag, aangesien hy deur 1 graad lesplanne beweeg. Jou 1ste grader sal in staat wees om:

Eerste Graad Sosiale Vaardighede :

Eerste Graad Lees en Skryf:

Eerste Graad Wiskunde :

Eerste Graad Wetenskap en Sosiale Studies :