Vroeë toegang tot kleuterskool vir begaafde kinders

Begaafde kinders is dikwels gereed om skool toe te gaan op die ouderdom van vier. Hulle kan alreeds lees of gereed wees om te lees. Hulle kan wiskundeprobleme doen, byvoeg en aftrek in hul koppe. Alhoewel staatswette vereis dat kinders moet wag totdat hulle ten minste 5 is om in die kleuterskool te gaan, kan individuele skole gewoonlik die vereiste afwys. Ouers van voorskoolse leeftydkinders wonder of hulle moet aansoek doen om 'n kwytskelding en begin hul kind vroeg in die skool of wag totdat hul kind die vereiste ouderdom bereik.

Ouers sal soms oor die besluit agoniseer, veral aangesien meeste skole die praktyk aktief ontmoedig. Is vroeë toetrede tot skool 'n goeie idee vir begaafde kinders ? Om die vraag te beantwoord, is dit nuttig om 'n bietjie van die geskiedenis van onderwys en die argumente teen en vir vroeë inskrywing te kyk.

Huidige toestand

geskiedenis

In die 1800's het die meeste kinders skool bygewoon in 'n eenlokale skoolhuis. Een onderwyser was verantwoordelik vir die onderrig van 30 tot 40 studente, van die jongste tot die oudste. Soms het die onderwyser die ouer, meer gevorderde studente geleer, terwyl hierdie studente op hul beurt die jonges geleer het. Daar word van studente verwag om sekere vaardighede en feite (graadvlakke) te leer en toe hulle hulle geleer het, het hulle verder gegaan na die volgende vaardigheid of volgende stel feite wat geleer moes word.

Aangesien wette geslaag is wat studente vereis om skool toe te gaan, word skole oorvol. Nuwe en groter skole moes gebou word, skole met meer as een kamer.

Studente moes een of ander manier verdeel word vir plasing in die verskillende kamers en die besluit is geneem om hulle volgens ouderdom te verdeel.

Oor die algemeen was die besluit om ouderdom te gebruik as die basis vir die skeiding van kinders in verskillende klaskamers, 'n geldige een. Terselfdertyd is kinders op verskillende ouderdomme geneig om verskillende behoeftes te hê.

Aanvanklik was klaskamers egter al meerderheidsklaskamers, met grade 1 tot 3 saam en grade 4 tot 8 saam. Studente was nog steeds in staat om op te beweeg aangesien hulle vaardighede en konsepte bemeester het. Uiteindelik het die aantal studente gegroei tot die punt waar studente volgens ouderdom geskei is en in individuele graadvlakke geplaas is. Dit het baie moeiliker geword vir kinders wat die vaardighede en kennis bemeester het om na die volgende vlak te beweeg, aangesien dit nou 'n skuif na 'n nuwe klaskamer vereis.

Om te verseker dat alle studente die beste kans gehad het om te slaag, is minimum ouderdomvereistes vir toelating tot skool bepaal. Aangesien die meeste kinders op 6 jarige ouderdom (kleuterskool teen 5) gereed was vir skool, het dit die minimum ouderdom geword. Hierdie ouderdomsvereiste is nie met begaafde kinders in gedagte gemaak nie. Ouers van begaafde kinders kan dink hulle kinders is vroegtydig gereed vir skool, maar bekommer hulle dat hulle in 'n klas vol ouer kinders is en wonder wat later sal gebeur. Hulle vra of vroeë toegang tot die skool 'n goeie idee is vir hul kinders.

Argumente teen

 1. Sosiale en emosionele volwassenheid
  Een van die mees algemene argumente teen die vroeë toetrede tot die kleuterskool is dat 'n vierjarige nie volwasse genoeg is om skool toe te gaan nie. Daar word van die kindergartner verwag om aandag aan die onderwyser te gee, aanwysings te volg en reëls te gehoorsaam, wat almal 'n mate van volwassenheid vereis. Kleuter word verwag om te sit en luister na stories, gefokus op 'n taak, en verstaan ​​die verskil tussen werk en speel en weet wanneer elkeen gepas is. Sosiale onvolwassenheid kan dit moeilik maak vir 'n kind om met ander kinders gepas te kommunikeer.
 1. Fisiese volwassenheid
  Nog 'n argument teen vroeë toelating tot die kleuterskool is dat 'n kind nie fisies gereed kan wees vir skool nie. Fisieke gereedheid sluit in bruto en fyn motoriese vaardigheidsontwikkeling sowel as fisiese grootte. As 'n kind vroeg in die skool begin, mag hy of sy nie die fyn motoriese vaardighede hê om 'n potlood goed te hou en goed te skryf nie. Daarbenewens kan kinders wat vroeg skool begin en kleiner is as die ander kinders, sosiale probleme ondervind, insluitend die ander kinders se plaag.
 2. Impak op adolessensie
  Verskeie ander argumente teen vroeë ingang draai om die gevolge wat daardie vroeë toelating op die kind se lewe in hoërskool sal hê. 'N Kind wat vroeg skool begin, sal die laaste wees wat in aanmerking kom om te bestuur en sal nie volwasse wees as sy of haar klasmaats saamgaan nie. Dit kan 'n kind laat voel soos 'n uitgeworpenes en 'n ongemak. Daarbenewens kan 'n kind wat vroeg skool begin, nie deelneem aan sport as gevolg van klein fisiese grootte nie. Wanneer ander tieners gaan kamp of deelneem aan ander somerprogramme, kan 'n kind wat vroeg skool begin het, nie ouderdomsvereistes nakom nie en sal nie kan bywoon of deelneem nie.

Argumente vir

 1. Sosiale en emosionele volwassenheid
  Begaafde kinders kan sosiaal en emosioneel volwasse wees om vroeg skool te begin. Hulle verkies dikwels ouer kinders en het dikwels minder gedragsprobleme as hul klasmaats ouer is as hulle.
 2. Fisiese volwassenheid
  As gevolg van hul asynchrone ontwikkeling kan begaafde kinders se fisiese ontwikkeling agter hul emosionele en intellektuele ontwikkeling wees. Wag vir hul fisiese ontwikkeling om in te haal, kan probleme vir hulle akademies en sosiaal veroorsaak. Ook, begaafde kinders is berug vir hul swak handskrif. Hulle kan vinniger dink as wat hulle skryf, wat veroorsaak dat hulle dinge so vinnig as moontlik kan bekruip. Dit lei nie tot netjiese handskrif nie. As jy nog 'n jaar wag, sal hierdie probleem nie opgelos word nie. Wat kinders se fisiese grootte betref, is daar geen waarborg dat 'n ekstra jaar gewag word om die kind vinniger te laat groei nie. As 'n kind weer 'n ekstra jaar hou, kan hy dieselfde grootte as die ouer kinders begin, maar hulle kan hom oor 'n paar jaar ontgroei. (Dit is interessant om daarop te let dat ons nie 'n kind oorskry wat groot is vir sy ouderdom nie, alhoewel sy grootte kan lei tot plaag. In daardie geval word die belangrikheid van akademiese behoeftes verstaan.)
 3. Impak op adolessensie
  Kinders, selfs die nie-begaafdes, volwassenes teen verskillende tariewe. 'N Kind wat dieselfde ouderdom as sy klasmaats is, mag dalk nie sosiaal of emosioneel genoeg wees nie. Daar is geen manier om seker te weet of 'n kind wat vroeg begin, min of meer gereed is as kinders wat 'n jaar ouer is. Soos vir die bestuur, dit is 'n ouer se besluit om te maak. Nie alle 16-jariges ry nie, ongeag wanneer hulle skool begin het. Nie alle begaafde kinders het ook belangstelling in sport nie, dus is dit nie noodwendig geldig om 'n besluit te neem vir graadplasing gebaseer op 'n moontlike toekomstige begeerte nie. Sommige sportsoorte word ook nie beïnvloed deur fisiese grootte, byvoorbeeld nie.

resolusie

Daar is geen maklike oplossing vir hierdie probleem nie. Die besluit om 'n kind vroeg in die skool te sit, is 'n kwaadwillige. Ouers is bekommerd oor watter opsie hulle kind sal toelaat om die beste by die ander kinders in te pas. Ongelukkig is dit nie waarskynlik 'n perfekte pas nie. As 'n kind nie sosiaal of emosioneel skool toe is nie, kan dit moeilik wees om die kind aan te pas. As die ekstra jaar egter wag, kan die akademiese omgewing ondraaglik wees. Daarbenewens, selfs al is 'n hoogs begaafde kind sosiaal, emosioneel en akademies gereed om vroeg in die skool te begin, kan die tempo en diepte van onderrig nog te stadig en vlak wees.

Geen antwoord is reg vir alle begaafde kinders nie. Ouers moet hul kind se emosionele en sosiale volwassenheid oorweeg, maar hulle moet dit oorweeg in terme van die kind se chronologiese ouderdom. 'N begaafde vierjarige kan dink soos 'n ses of sewe jaar oud, maar het die emosies en sosiale vaardighede van 'n vyf-jarige. Dit kan hulle vir skool te onvolwasse laat lyk as hulle eintlik met die ander vyfjariges, ten minste emosioneel, inpas. Intellektueel sal hulle steeds voorlê.

Hoe ver moet 'n begaafde kind ook oorweeg word. Hoe meer begaafd 'n kind is, hoe beter sal die kind vroeg skool begin. Trouens, die kind moet dalk weer op 'n stadium gevorder word. Elke jaar moet die kind se vordering gemoniteer word en plasing weer geassesseer word.

Een van die belangrikste dinge vir ouers om te verstaan, is dat die getuienis vir vroeë inskrywing en ander vorme van versnelling van begaafde kinders oorweldigend positief is. (Sien nasie mislei.) Byna geen bewyse ondersteun om 'n hoogs begaafde kind terug te hou nie - as hy of sy sosiaal en emosioneel gereed is. Soos Shakespeare sou sê, al is, "Daar is die vryf." Om vas te stel of 'n kind sosiaal en emosioneel gereed is, is nie altyd maklik nie. Ouers kan met hul kind se voorskoolse onderwyser en met hul kind se kinderarts praat vir hulp met hierdie evaluering.