Regs vorms van tydelike bewaring van kleinkinders

Grootouers kan op verskeie maniere ouers word. Sommige help net met hul kleinkinders, neem meer en meer verantwoordelikheid oor tyd tot een dag besef hulle dat hulle hulle doeltreffend verhoog. Ander kan op 'n meer skielike manier na ouers oorgaan in ouers - hulle kan 'n onverwagte oproep kry, dikwels van maatskaplike dienste, en vertel hulle dat hul kleinkinders 'n plek nodig het om te lewe.

In beide situasies en in al hul variasies kan grootouers hul status formaliseer om behoorlik vir hul kleinkinders te kan sorg. Ook op een of ander manier in hegtenis geneem word.

Grootouerbewaring kom in verskillende vorme voor, en die wetlike bepalings van hierdie vorms kan van staat tot staat verskil. Maar ouers met grootouers het gewoonlik een van die volgende regsverhoudings met hul kleinkinders.

Fisiese bewaring met volmag

Wanneer kleinkinders saam met grootouers en grootouers leef, is hulle op 'n daaglikse basis verantwoordelik vir hul fisiese welsyn, het die grootouer 'n "fisiese toesig". Hierdie situasie vind gewoonlik plaas wanneer 'n ouer of voog die grootouer versoek om die kind op 'n tydelike basis te versorg. Dit word gewoonlik as 'n informele reëling gedoen.

Grootouers moet 'n prokureur kry, ook 'n POA genoem, wat hulle die wettige gesag gee om die mediese en ander behoeftes van die kind aan te spreek, veral in 'n noodgeval wanneer die kind se ouers nie bereik kan word nie.

Dit kan so eenvoudig wees as om die ouer te hê om 'n notariële vorm te teken en dit aan die hof voor te lê. Die POA bly van krag tot 'n datum wat daarin gespesifiseer word, of totdat die kind nie meer 'n minderjarige is nie. In elk geval kan die ouer by die hof indien om die POA te enige tyd te herroep.

Sommige lande het mediese toestemmingsvorms en opvoedkundige toestemmingsvorms wat 'n werklike prokureur onnodig kan maak.

Daarbenewens maak sommige state voorsiening vir die moontlikheid dat die ouers se verblyfplek onbekend mag wees en grootouers toelaat om beëdigde verklarings hieroor in te dien sodat hulle 'n POA of ander toestemming kan ontvang.

Grootouers as pleegouers

Grootouers kan die geleentheid gebied word om as pleegouers te dien wanneer die staat kinders uit hul ouers se sorg verwyder. Hierdie reëling staan ​​soms bekend as verwantskapsorg. Die grootouer het fisiese toesig, maar die staat behou die sogenaamde "wettige bewaring" - die reg om groot besluite te neem oor die welsyn van die kind.

Grootouers kan sorg vir die kind sonder veel toesig of hulp van die staat, en dit word soms informele verwantskapsorg genoem. In ander lande kan grootouers die opleiding en sertifisering benodig om amptelik pleegouers te word. Grootouers word dan 'n skenking vir versorging betaal, net soos ander pleegouers is. As hulle amptelike pleegouers is, is grootouers ook onderworpe aan besoeke en evaluasies van kinderbeskermende personeel.

Studies het getoon dat kinders meer geneig is om te floreer en om pleegplasings te bevorder, sal waarskynlik permanent wees wanneer kinders met familielede geplaas word.

'N federale wet geslaag in 2008 vereis dat maatskaplike dienste opspoor en in kennis stel van volwasse familielede wanneer kinders in staatsbesit geneem word. Die wet beoog om die Bevordering van Sukses en Toenemende Aannemingswet te noem, met die doel om kinders met pleegsorg met gewillige relatiewe versorgers te verbind . Dit bied ondersteuning om die bevredigende situasies suksesvol te maak. Die wet gee ook aansporings vir familielede om die kinders aan te neem wat hulle bevorder.

Regs en Fisiese Bewaring

'N Grootouer wat meer beheer oor die kleinkind wil hê, kan hof toe gaan en vra vir wettige bewaring sowel as fisiese toesig, beide deur middel van 'n hofbevel.

Selfs al is daar 'n hofbevel, kan ouers toesig kry, maar hulle moet die hof petisioneer. In die meeste gevalle het ouers besoekersregte alhoewel die grootouers van die kind toesig het.

voogdyskap

Die term "voog" het die wydste variasie in die betekenis van al die vorme van grootouerbewaring. Voogdyskap is die term wat gebruik word vir wettige bewaring in sommige state, terwyl voogde in ander state addisionele regte het, insluitend die reg om iemand anders te noem om na 'n kleinkind te versorg indien die grootouer nie in staat is om daardie pligte uit te voer nie. Oor die algemeen behou 'n ouer besoekersregte terwyl die kind onder voogdyskap is.

aanneming

Aanneming is die mees permanente reëling wat tussen 'n ouerskapouer en sy of haar kleinkind gemaak kan word. Aanneming is permanent en eindig ouerlike regte. Dit sluit ook enige pleegsorgbetalings wat die kind mag ontvang, maar 'n grootouer wat 'n kleinkind aanvaar, kan in aanmerking kom vir 'n aannemingsubsidie ​​en 'n aannemingsbelastingkrediet of albei. Die kleinkind kan selfs ná aanneming in aanmerking kom vir mediese sorg van die staat.

Gedetailleerde inligting oor grootouer-bewaring is beskikbaar by die Grandfamilies State Law and Resource Centre, wat gedeeltelik deur die American Bar Association geborg is.