Konflikte wat kan lei tot grootouersprestasie

Grootouers moet sorgvuldig hanteer

Dit is 'n tragedie vir grootouers wanneer hulle onskuldig verloën word met kleinkinders. Dit kan ook hartseer vir die kleinkinders. Alhoewel daar vir besoekersregte gedagvaar word, is die vermy van sulke gesinsgeskille baie meer wenslik.

Deal-Breaking Behavior deur grootouers

Soms is ouers reg om grootouers se kontak met kleinkinders te ontken.

Individue wat seksoortreders, alkoholiste of dwelmmisbruikers is, maak selde hul optrede net omdat hulle grootouers word, en ouers is geregverdig omdat hulle nie hul kinders rondom hulle wil hê nie.

Ouers is ook geregverdig om kontak met grootouers te ontken wat die ouers se reëls oor veiligheid verontagsaam. Grootouers wat kleinkinders vervoer sonder om die behoorlike motorveiligheidsbeperkings te gebruik, moet nie toegelaat word om kleinkinders oral te bestuur nie. Dieselfde geld vir enige ander veiligheidsreël wat deur die ouers ingestel is, of die grootouers daarmee saamstem of nie. As die oortreding nie te groot is nie, kan ouers oorweeg om die grootouers toe te laat om die kleinkinders te sien, maar slegs onder beheerde toestande.

Ander optrede deur grootouers wat maklik 'n gesinsgeskil kan veroorsaak, sluit die volgende in:

Gesinne moet in staat wees om hierdie minder ernstige sake op te los sonder om kontak tussen grootouers en kleinkinders te verhoed, maar die beste verbintenis is om sulke gedrag in die eerste plek te vermy.

Bedreigings teen normale toegang

Om grootouer wangedrag te voorkom, is die verwagting van die wet dat grootouers toegang het tot hul kleinkinders deur die ouer wat hul kind is. Dit word verwag dat dit waar is in beide ongeskonde families en in gevalle waar die ouers nie meer saam is nie. Soms verloor egter die ouer wat as grootouer se portaal by kleinkinders dien ook kontak met hulle. Dit kan voorkom vir 'n aantal redes, die mees verwoestende, natuurlik die dood van die ouer. Ander ingewikkelde situasies sluit in:

Die ander algemene situasie wat veroorsaak dat grootouers van hul kleinkinders afgesny word, is wanneer die ouers substansmisbruikers is. Ouers wat gebruikers gebruik, wil natuurlik hul gewoontes geheim hou. 'N Tipiese patroon is dat hulle aanvanklik die grootouers as babasiters gebruik, wat die ouers die vryheid gee om hul gewoontes te geniet.

As die grootouers vang wat aangaan, of die ouers se verslawing word so erg dat dit moeilik is om weg te steek, breek die ouers gewoonlik met die grootouers om die moontlikheid van blootstelling te ontken. Sulke familiebreuke kan inderdaad baie lelik wees en kan grootouers in die onbenullige posisie stel om te smeek vir besoekersregte.

Ander Gesinsgeskille

Ander minder ernstige konflikte kan ook tot vervreemding van die gesin lei. Volgens sielkundige Marsha L. Shelov kan drie omstandighede konflikte tussen ouers en grootouers vonkel:

Dit is kwessies wat ernstige gesinsgeskille kan veroorsaak, maar dit kan dikwels ontlont word as die grootouers ekstra versoenend en akkommoderend is. So moeilik soos dit vir grootouers kan wees wat glo dat hulle reg is, is om 'n bietjie te gee, oneindig beter om kontak met kleinkinders te gee. Gesinsberading kan nuttig wees om konflikte te hanteer wat veral bitter is, veral as hulle onopgeloste ouer-kind-konflikte behels.

Sommige gesinsgeskille het betrekking op geld. Grootouers wat finansieel by hul kinders bydra, dreig soms om finansiële hulp te sny, tensy aan sekere voorwaardes voldoen word. Grootouers wat kies om finansiële hulp te gee, moet dit vryelik gee en daarvan weerhou om geld as beheermiddel te gebruik. Die uitsondering op hierdie reël is natuurlik wanneer grootouers ooreenkom om private skool, kollege of spesiale lesse of afrigting vir hul kleinkinders te finansier. In hierdie omstandighede het hulle die reg om te vereis dat hul bydraes as aangewese aangewend word.

Aan die ander kant kan ouers op soortgelyke wyse kontak met kleinkinders gebruik, deur te dreig om kontak te weerhou, tensy daar aan finansiële vereistes voldoen word. Ouers wat lenings van grootouers ontvang het, kan die kontak afknip om die druk te verminder om die lenings terug te betaal. Enige monetêre transaksie tussen die geslagte moet gesien word met die oog op die konflikte wat veroorsaak kan word.

Normale Persoonlikheidskonflikte of Geestesversteurings?

Beide ouers en grootouers wat in geskille betrokke is, beskryf soms die ander partye as geestelik versteur. Gewone aanklagte is dat die ander party 'n dwangleier is, bipolêr is of aan narcistiese persoonlikheidsversteuring ly. Sulke aanklagte word dikwels gesien in kommentaar wat op die internet geplaas word van diegene wat betrokke is by gesinsgeskille. Soms word die betrokke individue met die siekte gediagnoseer, en soms speel iemand amateurpsiater. As 'n ouer of grootouer wat betrokke is by 'n geskil, werklik geestesongesteld is, moet elke poging aangewend word om hulp te bekom. Aan die ander kant is die afhandeling van sulke aanklagte teen iemand net as gevolg van 'n meningsverskil lastig en kan dit teenproduktief wees. Dit is baie beter om te konsentreer op konflikoplossing.

Breek van grense

'N Algemene probleem tussen die geslagte word veroorsaak deur grootouers wat nie grense respekteer nie. Hierdie tipe oortreding kan die vorm hê van die oortreding van fisiese grense, soos om op familielede in te gaan en sonder om te klop. Wanneer die grense wat getref word, die grense tussen ouerskap en grootouerskap is, is die oortredings ernstiger.

Hierdie situasie word dikwels gesien wanneer jong ouers hulp benodig en grootouers neem ouersrolle aan. Soms neem die grootouers eintlik aanhouding. Meer algemeen bied hulle kindersorg en dikwels finansiële hulp. As ouers besluit om hul ouerregte te herwin, het grootouers soms probleme om hulle te verlaat. Dikwels is die gevolg dat grootouers wat baie naby aan hul kleinkinders was, van hulle afgesny word deur ouers wat desperaat is om hul ouersgraf te herwin. Verstandige grootouers vermy sulke verwoestings deur te vra vir die geduld van die ouers as hulle die oorgang maak en deur die geleentheid te bied om hul kleinkinders as grootouers te geniet eerder as om die baie verantwoordelikhede van die ouerrol te dra.