Ontwikkelingsmylpale vir 'n 9-jarige

'N Tydperk van groot oorgang as adolessensie nader

Op negejarige ouderdom is meisies en seuns gereed vir groot oorgang aangesien hulle op die hoogte van adolessensie staan. Op baie maniere kan hulle steeds as kinders beskou word, maar word hulle baie meer onafhanklik en kan hulle sekere verantwoordelikhede met minimale volwasse toesig hanteer.

1 -

Gedrag en daaglikse roetines
Hero Images / Getty Images

Om nege is die kinders in staat om 'n wyer verskeidenheid take en verantwoordelikhede rondom die huis aan te pak en sal hulle wil begin deelneem aan besluite wat die familie raak.

Kinders van hierdie ouderdom is ook geneig om 'n sekere vlak van organisasie in hul lewe te hê en sal gereeld hul daaglikse aktiwiteite en skedules dophou. Hulle benodig nog 10 tot 11 uur slaap per nag, maar dit kan moeiliker wees om vroeër slaaptyd af te dwing.

Kinders van nege kan paragone van teenstrydigheid wees. Terwyl die meeste hul sosiale kringe wil uitbrei, sal hulle nog steeds toevlug soek met familie as hulle ooit onseker voel. Om nege word kinders steeds sterk beïnvloed deur hul ouers.

meer

2 -

Liggaamlike Ontwikkeling
Hero Images / Getty Images

Negejarige kinders sal talle fisieke en emosionele uitdagings ondervind wanneer hulle adolessensie benader. Dit kan 'n belastingtyd vir sommige wees, aangesien medeklasmaats begin ontwikkel teen sterk verskillende pryse.

Puberteit kan vanaf agt tot twaalf begin vir meisies en nege en 14 vir seuns. As ouer is dit belangrik om dit met u kind te bespreek, veral as die veranderinge (of gebrek aan veranderinge) nood veroorsaak. Liggaamsbeeldkwessies kan selfs ontstaan.

Negejarige kinders sal sterker en gladder spierbeheer hê, sodat hulle hul fisiese grense en belange kan uitbrei. Hulle sal ook meer onafhanklik en spesifiek wees op die manier waarop hulle hul persoonlike higiëne en versorging bestuur.

meer

3 -

Emosionele Ontwikkeling
Hero Images / Getty Images

Om nege word kinders meer emosioneel volwasse en beter in staat om interrelasionele konflikte te hanteer. Hul groeiende onafhanklikheid sal daartoe lei dat hulle verhoudings onafhanklik van hul gesin soek, insluitende slaapplekke by vriendehuise .

Baie negejariges sal 'n sterk begeerte hê om aan 'n groep te behoort en hul plek binne die sosiale orde van die skool te vestig. As gevolg daarvan sal baie kwesbaar raak vir portuurdruk en ander invloede.

Kinders kan dikwels moodig word as gevolg van hierdie en stryd met spanning wat nog onbekend is vir hulle. Gelukkig om nege, sal die meeste bereid wees om na hul ouers te gaan om ondersteuning.

meer

4 -

Kognitiewe ontwikkeling
Tim Robberts / Getty Images

Negejarige kinders is ongelooflik nuuskierig oor die wêreld om hulle en sal maklik van belang na die volgende verskuif. Namate hul aandagspan toeneem, sal hulle meer tyd aan buiteaktiwiteite toewy, veral as hulle groepe of spesifieke sosiale kringe betrek.

Om nege sal kinders krities kan dink en hul menings oor 'n verskeidenheid vakke wil deel. Hul lees- en skryfvaardigheid sal meer kompleks word, en hulle sal leer hoe om te werk met verskeie syfers, meetkunde en data-organisasie in wiskunde.

meer

5 -

Maatskaplike Ontwikkeling
Rolf Bruderer / Getty Images

Die sosiale wêreld van negejarige kinders is oop op maniere wat vroeër onvoorspelbaar was. Baie sal selfone en hoëvlakskerpte in sosiale media hê. Dit (saam met 'n inherente nuuskierigheid) maak hulle kwesbaar vir invloede wat jy minder beheer kan hê, insluitend aanlynbullebakkery en onvanpaste webinhoud.

Terwyl jy sommige van hierdie probleme kan oorkom deur ouerkontroles te gebruik , kan ander, soos eweknie-druk, deurlopende leiding, aanmoediging en ondersteuning vereis.

Aan die positiewe kant, kinders van nege is geneig om 'n sterk gevoel van regverdigheid te hê en wat reg of verkeerd is. Hulle sal ook meer sosiaal bewus word omdat hulle verlang om 'n plek in die groter wêreld te vind.

Dit is 'n tydperk van groot ontdekking waaraan jy kan deelneem deur:

> Bron:

> Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming. "Middle Childhood (Ouderdom 6 tot 8)." Atlanta, Georgia; opgedateer 3 Januarie 2018.

meer