Kwaliteite van kontroversiële kinders

Waarom "omstrede" kinders het verskeie teenstrydige eienskappe

Die term "omstrede" hou verband met nie die werklike kontroversie nie, maar om aanvaarding van die eweknie. Dit is 'n gespesialiseerde term wat gebruik word deur navorsers wat belangstel in sosiometrie (die studie van sosiale status). Sosiometriese navorsers ondersoek die status van kinders deur opnames te doen en een van vyf etikette toe te ken:

In opnames onder eweknieë word kinders gevra om hul portuurgroep (gewoonlik hul klas) te beoordeel deur op vrae soos:

Wat is kontroversiële kinders?

"Kontroversiële kinders" ontvang beide positiewe en hoogs negatiewe graderings van hul eweknieë. Met ander woorde, sommige eweknieë is lief vir die omstrede kind (dws noem hom 'n " beste vriend ") terwyl ander hom baie nie hou nie.

Kontroversiële kinders het eienskappe wat hulle van hul eweknieë onderskei. Hulle is geneig om meer aggressief as ander hul ouderdom te wees. As gevolg hiervan veroorsaak hulle dikwels probleme in die klaskamer en skep interpersoonlike probleme met eweknieë. Om dié rede is kontroversiële kinders dikwels so sosiaal bekwaam as populêre kinders en het hulle die vermoë om vriendelik, behulpzaam en koöperatief te wees. Hulle is geneig om natuurlike leiers te wees en word dikwels gerespekteer vir hul bereidwilligheid om in te spring en te beheer.

Omstrede kinders het dus beide negatiewe en positiewe eienskappe, wat sommige kinders - en onderwysers - meen dat hierdie tipe kinders wonderlik is, terwyl ander veroorsaak dat hulle niks anders as moeilikheid is nie.

Navorsers glo dat daar relatief min kinders is wat die "omstrede" profiel pas.

Miskien is daar gevolglik min navorsing gedoen om hierdie groep beter te verstaan. Onder die min dinge wat navorsers oor die omstrede kind kan sê, is dit:

Verwante terme: gemiddelde kind, verwaarloosde kind, populêre kinders, verwerpte kind, sosiometriese status

Bronne:

Furman, Wyndol, McDunn, Christine, en Young, Brennan. Die rol van portuurgroep en romantiese verhoudings in adolessente affektiewe ontwikkeling. In NB Allen & L. Sheeber (Eds.) Adolessente emosionele ontwikkeling en die opkoms van depressiewe afwykings. 2008. Cambridge, Verenigde Koninkryk: Cambridge University Press.

Wentzel, Kathryn R., & Asher, Steven R. Die akademiese lewe van verwaarloosde, verwerp, populêre en kontroversiële kinders. Kinderontwikkeling. 1995. 66: 754-763.