Verband met kinders deur te dien as 'n skool vrywilliger

Waarom skole en kleuterskole ouerbetrokkenheid aanmoedig

Skole, daggeld en jeugorganisasies pleit dringend vir ouers om betrokke te raak , waardeur dit belangrik is dat ouers vrywillig by hul kind se skool of by die kleuterskool gaan. Ouerbetrokkenheid word gesê om akademici, aktiwiteite, verryking en gehalte van sorg te verbeter.

Ouers is 'n kind se eerste en belangrikste onderwyser, en ouerbetrokkenheid is nou gekoppel aan 'n toename in studenteselfvertroue.

Gebruik hierdie wenke as jy nie seker is hoe om vrywilligerswerk te begin nie.

Vergewis jouself met jou kinderskool

Voordat jy begin met vrywilligerswerk, maak 'n poging om meer te leer oor jou kind se skool- of dagsorgprogram. Vra die onderwyser of versorger oor die kurrikulum en verwagtinge, sodat jy die temas wat gedurende die dag onderrig word, kan aanvul met lesse wat jy tuis leer.

As jy aan die einde van die dag met jou kind se onderwyser praat, is dit nie nuttig nie, probeer om die klas gedurende die middel van die dag te besoek, sodat jy onderrigstyle en leerbenaderings kan waarneem. Kyk en kyk hoe jou eie kind met ander in wisselwerking tree. Jy sal dalk verbaas wees om te leer oor jou kind se persoonlikheid wanneer dit in sosiale omstandighede en weg van die huis af is. Gebruik jou waarnemings om maniere te bepaal om krag en karakter te bou.

Vrywillig tot hulp

Onderwysers van klein kinders het dikwels vrywilligers nodig vir leesgroepe, handskrifpraktyk en wiskunde-oefeninge.

Voorskools het dikwels vrywilligers nodig wanneer kinders spesiale uitstappies doen of deelneem aan verrykingsaktiwiteite soos kookkuns of handwerk.

Bepaal wat van u kind se skool of sorginstelling verlang word om vrywillig te wees, en neem die tyd om dit te doen. Baie skole, daggeld en organisasies vereis nou kriminele agtergrondkontrole of addisionele papierwerk as u vrywilligerswerk met ander kinders as u eie sal wees.

Hou in gedagte dat hierdie beleid vir die welsyn en veiligheid van alle kinders is, en ouers moet hierdie ekstra sekuriteitsmaatreëls ondersteun.

Woon skoolgebeure by

Gaan na skoolprestasies en neem deel aan oophuise , oueraande en verwante aktiwiteite. Onderwysers en sorgverskaffers kla dat ouers sê hulle wil weet wat aangaan in hul kind se lewe, maar is te besig om belangrike skoolgebeure by te woon.

As u voltyds buite die huis werk, vra of daar take of projekte is wat u tuis kan doen om 'n betrokke ouer te wees. Snyprojekte, rekenaarnavorsing en 'n leër van maklik-maar-tydrowende aktiwiteite kan werklik die onderwyser of verskaffer help om meer kwaliteit tyd met kinders te spandeer.

Bly huidige op klasopdragte

Wees geïnteresseerd in jou kind se aktiwiteite en projekte en neem tyd wanneer jy mekaar aan die einde van die dag groet om te vra oor wat hulle gedoen het en bereik het. Maak seker dat dopgehou of rugsakke daagliks nagegaan word, en moedig gesprekke oor hoogtepunte en lae punte aan. Ouers moet weet wat in hul kind se lewe voorkom.

Wees aktief betrokke by jou kind se leer en huiswerk (dit beteken nie om dit te doen nie). Vir jonger kinders, lees hulle elke aand.

Moedig ouer kinders aan om vir jou te lees of om hul nuut geleerde vaardighede te wys. Vestig 'n roetine by die huis waar vertoning en vertoning elke aand plaasvind, sodat ouers en kinders met mekaar verbind voel.

Netwerk Met Onderwysers En Ouers

Neem deel aan ouer-onderwyser konferensiegeleenthede. Die vergaderings is immers werklik ontwerp vir die ouers; die onderwysers weet reeds wat jou kind kan doen en belangstel.

Bou 'n netwerk met ander ouers in jou kind se klas, jeuggroep of dagsorg. Deel inligting en oorweeg karpooling of selfs kinderopname van jonger broers en susters, sodat elkeen van u ouer betrokkenheid by geleentheid kan hê.

Bring voorrade of vooraf-goedgekeurde verversings by geleentheid, en vra versorgers of onderwysers as daar iets is wat u nie kan help nie (solank u finansieel in staat is). Die volwassenes sal baie op prys stel, en kinders sal baat vind by jou vrygewigheid.

Sluit by jou kind se PTA / PTSA / PTO aan . Hierdie ouer-kind-onderwyser organisasie is werklik toegewyd aan die koppeling van ouers met hul kind se skool en lewe. OOV-vergaderings sluit dikwels inligtende oueronderwysonderwerpe in, soos om 'n kind te help wat skool haat, om 'n boelie te hanteer en om 'n kind se selfbeeld te bou. Die vergaderings bied ook 'n goeie manier om met gebeure by die skool te skakel en besluite en gebeure wat oorweeg word.

Volunteer saam

Dink aan maniere om saam te werk as 'n gesin. Wys jou kind hoe om betrokkenheid en deelname te waardeer. Vra jou kind hoe hy of sy wil hê jy moet as ouer betrokke wees. As u beperkte tyd het, vra of hy verkies om die leesgroep te lei of op die veldrit te gaan. Dit is oké om nie alles te kan doen nie.

Maak seker dat u u verpligtinge nakom. As jy sê jy sal iets doen, doen dit dan! Iemand reken op jou, en as jy nie jou ooreenkoms nakom nie, sal jou kind en haar klas iets misloop.

Ontwikkel 'n positiewe verhouding met jou kind se onderwysers. Selfs as jy besig is (en wie is nie), neem 'n paar oomblikke om te vra oor hul dag of as daar iets is wat jy moet weet. Onthou om u verskaffer of onderwyser te bedank vir 'n werk wat goed gedoen is "of vir spesiale aktiwiteite, programme of vaardighede wat u kind aangeleer het.