Hoe om kindbewaring te wen

Gefrustreerd deur te probeer om te bewys jy is die beter ouer in die oë van die hof? Om die 'beter ouer'-standaard te verstaan ​​en wat die howe regtig soek, sal jou help om kinderopvolging in die hof te wen en die stres van jou huidige bewaring situasie agter jou te vestig.

Winnende Kind Bewaring

Ouers wat hoop om kindbewaring te wen, moet eers bekend wees met die wetsontvangswette in hul jurisdiksie en voorberei om hulself in die hof te wys om die beter ouer te wees.

Dit is egter ook belangrik om te besef dat die hof se eiesoortige doel die beste belange van die kind is, wat 'n beslissing van uitsluitlike toesig mag insluit.

Verstaan ​​die 'beter ouer' standaard

Baie ouers gaan na 'n kinderherroep met die bedoeling om alleen toesig te soek. Vir sommige ouers is dit omdat hulle glo dat die ander ouer onbevoeg is om hul kind te verhoog. Ander sal verkies om uitsluitlike toesig te hê om ander redes. Enige ouer wat hoop om kindvoorsiening te wen, moet egter besef dat daar 'n hoër bewyslas is vir die ouer wat alleenbewaring soek. Om uitsluitlike toesig te verleen, moet die howe een ouer as die ' beter ouer' vestig , wat moeilik kan wees, veral as albei ouers tot hiertoe betrokke was. Daarbenewens is die meeste beoordelaars huiwerig om te verhoed dat enige ouer 'n verhouding met hul kind het omdat die implikasie is dat albei ouers die beste in staat is om vir 'n kind te sorg.

Gevolglik moet enige ouer wat uitsluitlike toesig het, bewys dat hy of sy die beste in staat is om vir 'n kind te sorg, met of sonder die hulp van die ander ouer.

Vanuit 'n regter se oogpunt moet ouers ook nie tydens 'n kinderherroep gehoor word nie. In plaas daarvan moet die ouer op soek na uitsluitlike toesig fokus op die bewys dat hy of sy die beter ouer is sonder om sy of haar eweknie aan te val.

Bewys dat jy die beter ouer is

Ouers wat uitsluitlike toesig soek, moet op die volgende faktore fokus om 'n alleenbewaring te ondersteun:

Oorweeg gesamentlike toesig

Soms is geen ouer die kind om toesig te hou nie. In plaas daarvan, die howe versuim om te bepaal dat óf volwassene die beter ouer is en besluit om te regeer ten gunste van gesamentlike bewaring, wat gesamentlike wettige bewaring of gesamentlike fisiese toesig kan wees. Ouers moet erken dat 'n beslissing van gesamentlike toesig nie noodwendig 'n verlies is nie. In baie gevalle is dit eintlik die situasie wat die beste van die kind pas. Daarbenewens bied gesamentlike toesig beide ouers gelyke verantwoordelikhede in die sorg van die kind en help om 'n behoorlike band tussen die kind en albei ouers te fasiliteer.

Stem saam oor 'n ouerskapplan

In gevalle waar geen "beter ouer" gevestig is nie en die howe regeer ten gunste van gesamentlike toesig, moet ouers saamwerk om 'n ouerskedule vas te stel. Baie state vereis eintlik 'n skriftelike ouerskapplan, maar selfs as jou staat nie, kan dit nuttig wees om jou bedoelings op papier neer te skryf en saam te werk om 'n skedule op te stel wat vir almal betrokke is.

Geredigeer deur Jennifer Wolf