Verstaan ​​die "Beste Belange van die Kind" Standaard

Byna alle howe baseer die besluite van die kind se bewaring op die beste belange van die kinderstandaard. Dit beteken dat die beoordelaar die toesigreëling wat die beste pas by die kind se behoeftes, gebaseer is op 'n verskeidenheid faktore, sal bepaal. Die faktore wat die beoordelaar van mening is, sal wissel na gelang van die toestand waarin die saak geliasseer word, aangesien elke staat effens anders behandel word.

Oor die algemeen sal die faktore wat 'n regter oorweeg om die beste belang van 'n kind te bepaal, insluitend:

Wys die hof dat u kind se beste belangstelling by hart het

Jy kan die beoordelaar wys dat jy jou kind se beste belange op die hart het deur te wys dat jy aktief betrokke was by sy of haar lewe en aandag geskenk het. U kan dit demonstreer deur aan te toon dat uu kind in die skool ingeskryf het, betrokke is by sy of haar opvoeding en opvoeding, deelgeneem het aan buitemuurse aktiwiteite en ander ouersbesluite geneem het wat belang stel om u kind te koester. In gevalle waar albei ouers betrokke is, kan die beoordelaar ook oorweeg of een ouer meer bereid is om 'n liefdevolle verhouding met die ander ouer te vestig. Dit kan dus help om jou voornemens te demonstreer.

Situasies oor die algemeen beskou as nie in die beste belang van 'n kind nie

Regters beveel sterk aan om 'n kind te hou in 'n reëling waaraan die kind bekend is, soos om 'n kind in dieselfde skool of buurt te laat bly. Teen daardie einde beoordeel regters oor die algemeen nie 'n reëling waarin een ouer toegang tot die kind geweier word of waar besoeke moeilik sou wees nie. Selfs in gevalle waar een ouer alleenlike liggaamlike toesig verleen word, het die ander ouer gewoonlik die reg om te besoek.

Dit is omdat die bewaring van kinders in die meeste state gunsregtelike reëlings tref wat beide ouers in staat stel om 'n noue en liefdevolle verhouding met hul kind te handhaaf.

Wanneer beweeg in die beste belangstellings van die kind?

Verhuising mag of mag nie in jou kind se beste belang wees nie. Byvoorbeeld, die regter weier gewoonlik 'n versoek om te beweeg as hy of sy glo dat die ouer wat die versoek doen, probeer om die ander ouer se toegang te ontken of te beperk. Verhuising kan egter in die beste belang wees as die skuif 'n kind toelaat om 'n beter skool by te woon, toegang tot kinderversorging of 'n ondersteuningsstelsel te bied, of die kind op 'n ander manier kan bevoordeel wat in die hof gedemonstreer kan word.

Ten slotte, onthou dat die hof na jou kind holisties kyk. Hulle oorweeg nie net of jy 'n fiks ouer is nie. By die bepaling van die bewaring, beoog hulle ook om alle ander aspekte van die kind se lewe konsekwent te hou en te verseker dat albei ouers die geleentheid het om 'n aktiewe deel van die kind se lewe te wees.