Hoe kan NAEYC jou voorskoolse kind help?

Kom meer te wete oor die Nasionale Vereniging vir die Opvoeding van Jong Kinders

Daar is baie groepe wat vandag bestaan ​​met die doel om ondersteuning en leiding aan jong kinders, hul ouers en voorskoolse opvoeders te bied. Een van die grootste en kragtigste is die Nasionale Vereniging vir die Opvoeding van Jong Kinders of NAEYC.

Voorskoolse Akkrediteringsvereniging

NAEYC is die grootste akkrediteringsorganisasie vir voorskoolse programme.

Akkreditasie is 'n vrywillige proses wat skole ondergaan om te bewys dat hulle aan sekere akademiese, sosiale en kwaliteitsstandaarde voldoen. Akkreditasie het oor die algemeen drie stappe: 'n selfassessering deur die skool gedoen, 'n eksterne assessering wat deur die akkrediteringsliggaam gedoen is en goedkeuring.

Om akkreditasie te ontvang, word voorskoolse en vroeë kinderopvoedingsprogramme gemeet aan die NAEYC se vroeëkindeprogramstandaarde wat 10 sleutelareas evalueer: verhoudings, kurrikulum , onderrig, assessering van kind vordering, gesondheid, onderwysers, gesinne, gemeenskapsverhoudings, fisiese omgewing en leierskap. bestuur. NAEYC het vier stappe vir akkreditasie: inskrywing / selfstudie, aansoek / selfassessering, kandidatuur, en die nakoming van die standaarde.

"Akkreditasiestelsels is 'n belangrike deel van NAEYC se pogings om onderwys in die vroeë kinderjare te verbeter. Programme bied die beste leerervarings vir jong kinders en hul opvoeders deur die nakoming van nasionale standaarde van gehalte," het die groep in 'n verklaring gesê.

Sedert 1985, toe die groep die akkreditasieproses begin het, het NAEYC meer as 10 000 skole geakkrediteer, minder as 10 persent van voorskoolse landwyd. Nuwe standaarde is in 2006 bekendgestel.

Daar is baie programme wat tans geakkrediteer word en sal dus nie op die NAEYC-webwerf gelys word nie.

Vir meer inligting, navraag doen by die skool oorweeg jy om jou kind in te skryf.

Voorskoolse voorspraak

NAEYC dien ook as 'n voorspraakgroep wat bevorder, "... 'n hoë gehalte vroeë leer vir alle jong kinders, geboorte deur ouderdom 8, deur vroeë kinderpraktyk, beleid en navorsing aan te sluit. Ons bevorder 'n diverse, dinamiese vroeë kinderjare professie en ondersteun almal wat omgee, opvoed en werk namens jong kinders. "

Volgens 'n referaatstuk, NAEYC, in samewerking met die Nasionale Vereniging van Kleinkindspesialiste in Staatsdepartemente van Onderwys (NAECS / SDE), "glo dat vroeë leerstandaarde 'n waardevolle deel kan wees van 'n omvattende, hoë kwaliteit diensstelsel vir jong kinders." Die groepe is egter versigtig dat hierdie standaarde aan die volgende kriteria moet voldoen:

'N Groep vir vroeë kinderopvoeders

Vir opvoeders bied NAEYC professionele opleiding en ontwikkeling, sowel as 'n leër van hulpbronne in die vorm van publikasies en webwerwe.

Die groep is ook gasheer vir drie jaarlikse geleenthede vir opvoeders, administrateurs en voorstanders van vroeë kinderjare: die NAEYC Jaarlikse Konferensie en Expo, die Nasionale Instituut vir Vroeëkindontwikkeling, en die NAEYC Openbare Beleidsforum.

'N Hulpbron vir Ouers

Vir ouers en versorgers bied NAEYC hulpbronne, insluitend wenke oor hoe om die beste voorskool vir jou kind te vind, asook artikels en tipeblaaie oor ouerskap en die beste opvoeding vir jou kinders.

Kontak inligting:
1313 L St. NW Suite 500
Washington DC, 20005
http://www.naeyc.org

Uitspraak: NAEYC rympies met "Gracie"

Ook bekend as: NAEYC