Geloof Volharding en Ervaring

Geloof volharding is die neiging om aan oortuigings vas te hou, selfs wanneer bewyse bewys dat die oortuigings verkeerd is. Dit is nie 'n patologiese toestand nie, maar eerder 'n inherente menslike gedrag.

Mense bestee aansienlike geestelike energie om hul oortuigings te handhaaf wanneer hulle aangebied word met feite wat hulle verkeerd bewys. Hulle sal fokus op ervarings wat hul standpunt ondersteun, maar sal enige ervarings, selfs hul eie, ignoreer wat bewys lewer dat hulle verkeerd is.

Hulle sal dieselfde ding ook doen met enige ander soort bewyse.

Tipes Geloof van Volharding

Drie soorte geloofsverdraagsaamheid bestaan ​​-1) self-indrukke, 2) sosiale indrukke, en 3) sosiale teorieë. Die eerste tipe bestaan ​​uit oortuigings oor die self, insluitend wat 'n mens glo van sy vermoëns en vaardighede, insluitende sosiale vaardighede en liggaamsbeeld. Die tweede tipe bestaan ​​uit wat jy glo oor spesifieke ander, byvoorbeeld, 'n beste vriend of ouer. Die derde tipe bestaan ​​uit wat jy glo oor hoe die wêreld werk, insluitende hoe mense dink, voel, optree en interaksie het.

Sosiale teorie oortuigings kan óf indirek of direk geleer word. Dit beteken dat hulle deur ervaring as 'n lid van 'n bepaalde samelewing (sosialisering) geleer kan word of hulle kan geleer word. In die eerste geval is kinders geneig om te leer wat van hulle en van ander verwag word bloot deur waarneming en deur deelname aan die gemeenskap te wees.

Hulle sal leer wat dit beteken om 'n seun, dogter, man, vrou en gedrag te wees wat met hierdie verskillende rolle gaan. In die tweede geval word kinders en volwassenes geleer wat om te glo. Hulle kan in die kerk, op skool of by hul ouers geleer word.

Geloof volharding maak dit moeilik vir mense om die oortuigings wat hulle hou, te verander.

Dit kan hoekom dit so moeilik is om mense begaafd en begaafde kinders te begryp.

Bronne:
Anderson, CA (2007). Geloof volharding (pp. 109-110). In RF Baumeister & KD Vohs (Eds.), Duisend Oaks, CA: Sage.
R. Curtis (Ed.), Self-Defeating Behaviors: Eksperimentele Navorsing. Kliniese indrukke. en praktiese implikasies . New York: Plenum Press. 1989.