Die Bayley Scales toets vir die ontwikkeling van babas en kleuters?

Die Bayley-skale help skerm jong kinders vir ontwikkelingsvertragings

Die Bayley-skale van babas en kleutersontwikkeling is 'n assesseringsinstrument wat ontwerp is om fisiese, motoriese, sensoriese en kognitiewe ontwikkeling by babas en jong kinders te meet. Dit behels interaksie tussen die kind en eksaminator en waarnemings in 'n reeks take. Soos met ander assesserings, wissel die take van basiese reaksies tot meer komplekse antwoorde.

Byvoorbeeld, 'n basiese reaksie kan behels die bekendstelling van 'n interessante voorwerp vir die kind om met sy oë op te spoor. 'N meer komplekse taak kan behels ' n peuter vind verborge voorwerpe.

Wat is die elemente van die Bayley-skubbe?

Die hele toets duur ongeveer 'n uur om te administreer. Na voltooiing van 'n stel ontwikkelingstake, kan die eksaminator 'n ontwikkelings kwosiënt produseer (wat verskil van 'n intelligensiekwotiënt of IK).

Die Bayley-skale bevat drie subtoetse:

Twee addisionele toetse mag of mag nie toegedien word nie. Dit sluit in:

Hoe gebruik eksaminatore die Bayley-skale?

Die eksaminator bepaal die prestasie van die kind op elke taak, en tellings word getel. Rou tellings word vergelyk met tabelle van tellings vir ander kinders wat die ouderdom van die kind is. Hierdie proses lewer 'n standaard telling wat die eksaminator in staat stel om die kind se ontwikkeling te beraam in vergelyking met ander kinders van sy ouderdom. Dit stel die eksaminator in staat om vas te stel of die kind ontwikkelingsvertragings het, beoordeel hoe belangrik dit is en ontwikkel 'n toepaslike vroeë intervensieprogram vir die kind. Hierdie inligting kan vroeë diensverskaffers help met die diagnose van gestremdhede .

Die Bayley-skale kan u kind se pediater help om vroeë tekens van vertragings en potensiële leergestremdhede te identifiseer . Die skale kan ook wenke gee dat 'n kind simptome van outisme, nie-verbale leerafwyking of ander ontwikkelingsafwykings mag hê. As 'n beduidende vertraging opgespoor word, kan eksaminatore ouers se bykomende evaluerings voorstel.

Beperkings van toets vir vertragings

In baie gevalle is ontwikkelingsvertragings tydelik. Kinders groei en ontwikkel teen dramaties verskillende pryse in die vroeë kinderjare, en enige toetsuitslae moet beskou word as 'n evaluering van die huidige funksionering. Toetsresultate dui nie noodwendig daarop dat 'n kind later in die lewe voortdurend leergestremdhede sal hê nie.

'N Klein gedeelte van ontwikkelingsvertraagde kinders sal steeds probleme ondervind en kan met ander gestremdhede gediagnoseer word aangesien hulle skool toe gaan en ouderdom 8-10 benader.

> Bronne