Derde graad: Wat jy en jou kind kan verwag

Wat kinders leer in die derde graad

Kinders wat die derde graad betree, wat basiese lees- en wiskundevaardighede bemeester het, is op die been gebring om te bou op wat hulle reeds geleer het. Derde-graders sal meer gebruik maak van naslaanboeke en ander materiaal, en hulle sal die derde graad wiskunde en wetenskap gebruik om die wêreld rondom hulle te verken. Hulle sal ook meer wêreldwyd begin dink, want hulle leer meer oor die wêreld bo die huis en skool, en hulle sal baie belangstel om nuwe dinge te leer.

Hierdie algemene riglyn lê uit wat jy in jou kind kan verwag aangesien hy of sy in die skooljaar derdegraadse wiskunde-, lees- en ander vakke aanpak .

Derdegraadse Sosiale Vaardighede

Derde graad sal jou kind se horison uitbrei en meer van 'n "groot prentjie" perspektief gee. Hierdie sosiale vaardighede hou nie net verband met vriendskappe en interaksies met die onderwyser en ander studente nie, maar ook op meer diepgaande leerervarings. Jou derdegrader sal hierdie sosiale vaardighede ontwikkel:

Derdegraadse lees en skryf

Derde graad bou op jou kind se opvoedkundige grondslag. Hy kan sekere vakke interessanter vind as ander, en hy kan ook uitsien om die inligting wat hy in die skool met jou leer, te deel. Jou derde grader sal:

Derdegraadse Wiskunde

Alhoewel baie van wat jou kind in die derde graad leer, help om hul wêreldbeskouing uit te brei, het sommige van die nuwe inligting wat hulle opgedoen het praktiese toepassings in die werklike lewe. Wiskunde is 'n geval in die punt. Jou derde grader sal:

Derdegraadse Wetenskap, Sosiale Studies en Tegnologie

Derde graad sal jou kind bekend stel aan 'n hele nuwe wêreld van fassinerende vakke soos wetenskap, sosiale studies en tegnologie wat hom kan help om nuwe belange en stokperdjies te ontwikkel. Jou derde grader sal: