Bestudeer Links Swak slaap in kleuters vir probleme later in die kinderjare

Ons weet almal dat slaap baie belangrik is. Veral as ouers word slaap 'n kosbaarste goedere en een wat ons nie altyd soveel kry as wat ons wil nie. Maar 'n nuwe studie dui daarop dat slaap vir kleuters eintlik veel belangriker is as wat ons besef.

'N Nuwe studie in Akademiese Kindergeneeskunde het die verband tussen gedrag en slaap by kinders ondersoek en gevind dat arm slaap vroeg in die lewe eintlik gekoppel kan word aan probleme met gedrag later in die lewe.

Die studie het spesifiek gekyk na die assosiasies tussen onvoldoende slaap en neurobehaviorale funksionering, soos gesien deur die verslae van moeders en onderwysers.

Swak slaap in kinders gedefinieër

Die studie het bevind dat daar eintlik drie verskillende tydperke was wanneer slaap vir kinders verander het:

Die verband tussen slaap en gedrag

Om die kinders te assesseer, het die navorsers gekyk na uitvoerende funksie, algehele gedrag en sosiale-emosionele funksionering en bestudeer hoe daardie uitkomste verband hou met die kinders se slaapgewoontes.

Die uitslae van die studie het onverwags laat blyk dat beide onderwysers en moeders omgee vir hul kinders, berig dat kinders wat swak slaapers in die kleuterjare was, meer gedragsprobleme gehad het as diegene wat langer geslaap het.

Die ouderdomme van 3 en 4 was die belangrikste, aangesien daardie kinders die ergste tellings gehad het.

Die moeilike deel is dat die kleuter- en voorskoolse jare op verskeie maniere die uitdagendste kan wees, aangesien kinders leer om meer te kommunikeer en meer onafhanklike rolle aan te gaan. En as hulle nie genoeg slaap kry nie, kan die gedrag baie erger word.

Kinders met swak slaapgewoontes het erger gedragstellings gehad wanneer hulle deur onderwysers of versorgers gerapporteer word, maar nie hul moeders nie, wat baie verskillende redes kan hê. Ouers kan byvoorbeeld verskillende standaarde hê, of babas mag meer by die huis as by dagversorging slaap of omgewingsfaktore kan in die spel kom.

Die studie het egter tot die gevolgtrekking gekom dat: "Onvoldoende slaap in die voorskoolse en vroeë skooljare word geassosieer met armer moeder- en onderwyser-gerapporteerde neurobehaviorale prosesse in die middel van die kinderjare."

Wenke vir kleuterslaap

Dus, wat beteken dit alles? Basies, daardie slaap is super belangrik vir almal, maar veral kleuters. Daar mag 'n skakel wees na die ontwikkeling van die brein gedurende die kleuterjare wat hul gedrag kan beïnvloed, waarna ons nog nie heeltemal bewus is nie. Ons weet dat slaap "werk" vir kleuters is, wat beteken dat baie van hul groei en ontwikkeling eintlik tydens die slaap gebeur, dus maak dit sin om te verseker dat kleuters op 'n gesonde slaapskedule kom.

As jy probleme ondervind om jou peuter te slaap of onlangs deur 'n tydperk van ontwrigte slaap met jou peuter te gaan, is hier 'n paar wenke wat kan help:

> Bronne:

> Taveras, EM, Rifas-Shiman, S. L, Bub, KL, Gillman, MW, Oken, E. (2017). Voornemende Studie van Onvoldoende Slaap- en Neurobehaviorale Funksionering onder Skoolgaande Kinders. Akademiese Pediatrie, Ontsluit van Http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(17)30047-5/abstract