Algemene Kinder Temperament Eienskappe

Hoe sal jou kind waarskynlik reageer op dinge of benaderingsituasies? Is hy meer geneig om versigtig te wees en skaam of vet en vreesloos? Hou hy van harde en stimulerende situasies, soos 'n kind se verjaarsdagpartytjie of is hy iemand wat graag regkyk in die aksie?

Temperament word gedefinieer as die komponente van ons persoonlikhede, soos om uitgaande of skaam te wees, waarmee ons gebore word.

Elke kind word gebore met sy eie individuele manier om te reageer op of om die wêreld om hom te behandel wat aangebore is, eerder as geleer of iets wat hy kies. En op sy beurt beïnvloed 'n kind se temperament hoe hy situasies ervaar (byvoorbeeld, 'n kind wat skaam is en nie geluide het nie, opwinding en nuwe situasies sal 'n heel ander ervaring op 'n kind se verjaarsdagpartytjie hê as 'n kind wat reguit spring en begin speel gespeel en betrokke raak met die ander kinders).

Algemene Kinder Temperament Eienskappe

Hier is 9 tipiese kind temperament eienskappe geïdentifiseer deur dokters Alexander Thomas, Stella Chess, en Herbert G. Birch.

Aktiwiteitsvlak: Die vlak van hoe fisies aktief 'n kind is - beweeg, hardloop, spring, en so meer - in vergelyking met onaktiewe tydperke wanneer sy nog 'n aktiwiteit sit.

Ritmiteit: Die gereeldheid van aktiwiteite soos eet, slaap en waaksaamheid.

Afleibaarheid: Die mate waarin eksterne stimuli (klanke, besienswaardighede, ens.) 'N kind se konsentrasie en gedrag kan beïnvloed.

Benadering / Onttrekking: Die reaksie op 'n nuwe persoon of voorwerp soos nuwe speelgoed, nuwe kosse, ens.

Aanpasbaarheid: Hoe 'n kind reageer op veranderinge in sy omgewing.

Aandagspan en volharding: Die hoeveelheid 'n kind wat 'n kind aan 'n aktiwiteit spandeer en hoe afleiding sy aandag op daardie aktiwiteit beïnvloed.

Intensiteit van reaksie: Die hoeveelheid energie wat 'n kind spandeer op beide 'n positiewe en 'n negatiewe reaksie.

Responsiwiteitsdrempel: Hoeveel stimulasie word benodig vir 'n kind om te reageer; 'n kind se sensitiwiteit vir stimuli soos klank, lig en teksture.

Stemming: Vlak van vriendelike, mooi en gelukkige gedrag in vergelyking met onvriendelike, negatiewe, onaangename gedrag.

Hoe ouers kan werk met kindtemperamenteienskappe

Om die beste te ondersteun, probeer jou kind en werk met sy temperament, die volgende.