Wat om te weet oor Kinder Bewaring Bemiddeling

Jou ex kan jou meedeel dat hulle jou graag wil ontmoet met 'n kind se toesighoudingsbemiddelaar en jy weet dalk nie wat om te doen nie.

Eerstens help dit om 'n duidelike begrip te hê van wat bemiddeling is en wat dit vir jou kan doen. Bemiddeling verwys na die proses om regsdispute op te los met die hulp van 'n professionele bemiddelaar wat as 'n neutrale derde party optree en bespreking fasiliteer.

Gesinsregsmeders, in die besonder, help ouers om deur middel van toesighoudingsreëlings vir kinders, ouerskapstyd en -besoek, kinderondersteuning en meer te werk. Die voordele van die werk met 'n toesighoudende bemiddelaar sluit in 'n groter gewilligheid van albei ouers om die ooreengekome reëling te volg en selfs geld te bespaar (in vergelyking met 'n omstrede hofstryd).

Oorweeg die versoek

Begin deur te oorweeg of jy met jou ex wil probeer bemiddeling. Tensy u deur 'n regter bestel is om 'n bemiddelingsessie by te woon, kan u besluit of u wil deelneem of nie. As u voel dat bemiddeling u en u ex kan help om 'n ooreenkoms te bereik, kan u dit probeer.

Reageer in skryf

Sodra u 'n besluit geneem het of u bemiddeling moet probeer, moet u u eksaminator skriftelik daarvan in kennis stel. Op hierdie manier, as jy bereid is om te bemiddel en later in die hof kom, kan jy die beoordelaar wys dat jy bereid was om saam te werk wanneer jou ex jou gevra het om bemiddeling te gee.

Aan die ander kant, as jy mediasie weier, verduidelik jou redenasie in jou antwoord. Solank as wat u geldige redes het om mediasie te weier, sal u nie as onaantreklik beskou word as u later in die hof kom nie.

Sommige state laat ouers toe om hul aanvanklike versoek vir bemiddeling deur die howe in te dien.

As dit die geval is waar jy woon, moet jy die hof kontak om direk op die versoek te reageer.

Weet die ramifications van weiering om deel te neem

As 'n regter jou beveel het om aan bemiddeling deel te neem, moet jy minstens een sessie bywoon - en bereid wees om bemiddelingswerk te doen. Versuim om soveel te doen, kan veroorsaak dat die regter jou in minagting hou. Daarbenewens weier om deel te neem aan hofbevel-bemiddeling, waarskynlik die regter wat aan jou saak toegewys is, kwaad kan maak, wat maklik teen jou kan werk.

As u egter nie deur die hof beveel word om bemiddeling te probeer nie, is daar regtig geen definitiewe wetlike gevolge vir die weiering om deel te neem nie. As die ander ouer later u by die hof bring, kan hy of sy u weiering probeer oordra om aan die regter te bemiddel. Bemiddeling is egter iets waaraan albei ouers moet saamstem; een ouer kan nie die ander dwing om deel te neem aan bemiddeling nie.

Weet wat om te verwag van bemiddeling

Bemiddelingsessies duur gewoonlik 2 tot 3 uur. Die sessie begin gewoonlik met die bemiddelaar wat inleidings maak en sy of haar rol verduidelik. Hy of sy sal jou dan vra en jou ex moet jou kortliks voorstel, jou kant van die storie voorlê, en gee 'n kort verduideliking van waarom jy bemiddeling soek.

U kan ook gevra word om 'n lys te maak van sleutelkwessies wat aangespreek moet word. Op hierdie punt sal die bemiddelaar besprekings oor hierdie kwessies fasiliteer en poog om u te help om 'n ooreenkoms te bereik. Uiteindelik, as u en u ex 'n ooreenkoms kan bereik oor enige van die probleme wat u probeer deurwerk, en u wil 'n formele skriftelike ooreenkoms maak, sal die bemiddelaar dit help.