Tydelike Kinderopvoedingsverrigtinge

Hoe om te gee en kry Tydelike Kindersorg

Tydelike toesig word gereeld bepaal tydens 'n skeiding of egskeiding, in afwagting van 'n finale ooreenkoms. Die hof sal tydelike toesig bepaal op grond van die beste belange van die kind. Ooreenkomste kan dalk tydelik begin, maar kan deur 'n geregshof permanent word. Daar is verskeie ander redes waarom 'n ouer 'n ander persoon tydelike toesig oor sy of haar kind sal gee.

Redes waarom 'n ouer 'n tydelike bewaringskonvensie oorweeg

Daar is verskeie redes waarom 'n ouer sal oorweeg om tydelike toesig te gee aan 'n ander persoon of paartjie. Redes vir tydelike voogdyskap sluit in:

Dit is belangrik om ouers te skei om te weet dat die ouer wat tydelike toesig oor hul kind of kinders ontvang tydens egskeidingsprosedures, meer geneig sal wees om permanente toesig op die langtermyn te kry. Terwyl howe ander moontlikhede sal oorweeg en die kind vir sy of haar mening kan vra, is dit gewoonlik die maklikste om die kind te verander om te verhoed dat die toesig verander word.

Toekenning van Tydelike Bewaring

Enigeen kan in teorie 'n tydelike bewaarder wees. Dit is egter belangrik om 'n bewaarder te kies wat konsekwente sorg en ondersteuning kan bied, en met wie die kind se ouers 'n sterk verhouding het. Ouers mag die volgende persone as toepaslike tydelike bewaarders van hul kinders oorweeg:

Tydelike Bewaring Ooreenkomste

Ouers mag kies om 'n tydelike kinderwaarneming ooreenkoms uit te voer indien hulle besluit om tydelike kinderopvoeding aan 'n ander persoon toe te staan. 'N Tydelike kinderoorhouding moet die volgende bevat:

Bykomend tot hierdie inligting sluit tydelike toesighoudingsooreenkomste oor die algemeen inligting oor finansiële reëlings in.

Tydelike bewaring en visieregte

Tipies, 'n ouer wat nie tydelike toesig verleen word nie, word gewoonlik vrygewige besoekeregte verleen. 'N Hof sal besoekersregte toeken tensy daar versagtende omstandighede soos 'n geskiedenis van geweld of dwelmmisbruik is. Die hof neem die standpunt dat die handhawing van 'n verhouding met albei ouers die beste belang van die kind dien.

Vir meer inligting oor tydelike toesig, hersien addisionele bronne oor kinderopvoeding of praat met 'n gekwalifiseerde prokureur in u staat.